Därför ska du läsa Diabetesögonsjukvård - fotografisk diagnostik

Kursen syftar att ge dig fördjupade kunskaper om diabeteskomplikationer i ögat och andra ögonbottenförändringar som kan upptäckas i samband med ögonbottenfotografering. Efter kursen kommer du ha förbättrat din förmåga att kunna bedöma diabetiska förändringar i ögonbotten. Med denna kunskap kan man ge patienten direkt besked om resultatet av ögonbottenundersökningen.

"Utbildningen är unik i sitt slag och finns bara i Stockholm och inte i något annat nordiskt land"

Kursens mål och syfte

Efter avslutad kommer du som kursdeltagare förstå och förklara

  • hur diabetes kan påverka ögonen och den totala synupplevelsen
  • hur olika näthinneförändringar ser ut på ögonbottenfotografier
  • svårighetsgraden av olika näthinneförändringar

Analysera bedöma och värdera fototeknik och dokumentation av ögonbottenbilder

Förstå värdet av tidig upptäckt av diabetiska förändringar i ögat för att möjliggöra framgångsrik behandling

"säger Mikael Efthamre, kursledare"

Vad krävs för att gå utbildningen

120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen

180 hp Optiker med Magisterexamen

ST-läkare inom oftalmologi

Kontaktuppgifter

Mikael Efthamre

Kursledare
Ögon och Syn
K8 Klinisk neurovetenskap