Stetoskop ligger på ett vitt underlag

Den sjuka människan 2

Målsättningen med kursen är att du i övergången mellan de basvetenskapliga och kliniska kurserna skall integrera kunskaperna om funktionssystemen i en helhet och att du även får en sammanhållen grundkunskap om hur du genom klinisk konsultation och undersökningar kommer fram till en diagnos.