Stetoskop ligger på ett vitt underlag

Den sjuka människan 2

Alla frågor från studenter gällande denna nu avvecklade kurs ställs till: un@kids.ki.se för vidarebefordran till kursens examinator.

Målsättningen med kursen är att du i övergången mellan de basvetenskapliga och kliniska kurserna skall integrera kunskaperna om funktionssystemen i en helhet och att du även får en sammanhållen grundkunskap om hur du genom klinisk konsultation och undersökningar kommer fram till en diagnos.