Deni läser till biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin

Deni går sista terminen på biomedicinska analytikerprogrammet (förkortat BMA) med inriktning laboratoriemedicin. Läs intervjun där hon berättar om hur det är att läsa BMA-programmet.

porträtt bma student
Deni, student

Varför valde du att läsa till just biomedicinsk analytiker? 

- Jag har alltid haft ett medicinskt intresse, och en vision om att jag ska sitta och experimentera på något labb i framtiden. Någon gång slog även frågan mig "hur hittar man egentligen sjukdomar, rent praktiskt? Vad är det man gör?". Efter detta insåg jag att det var de biomedicinska analytikerna som faktiskt "hittar sjukdomar". Mitt intresse för medicin i kombination med stor nyfikenhet kring de bakomliggande metoderna/analyserna inom det medicinska fältet gjorde att denna utbildning kändes rätt för mig.

Programmet har två inriktningar: laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Du har valt inriktning laboratoriemedicin, hur kommer det sig?

- Jag visste innan jag sökte till programmet att jag ville fortsätta med master- och forskarutbildning. Den laboratoriemedicinska inriktningen ger dig otroligt bra grunder i laboratoriemetodik inom alla medicinska områden, vilket är fördel om du vill fortsätta inom forskning. Många väljer även denna inriktning om man har ett intresse för medicin utan att nödvändigtvis vilja ha patientkontakt. Man kan säga att vi vårdar "bakom kulisserna". 

Vad är det bästa med utbildningen?

- Att vi verkligen får grotta ned oss i teorin bakom alla analysmetoder samt förankra teorin i praktiken. Vi har praktiska moment i form av laborationer i nästan varje kurs. Om vi till exempel har en föreläsning i hur man klonar gener får vi även klona gener själva på utbildningslabbet. Har vi en föreläsning i cancer så får vi själva snitta i vävnad och leta efter cancerceller i mikroskop. Det är riktigt coolt att få lära sig om hur man tar fram alla dessa underlag för att patienten sedan ska kunna få sin diagnos! 

- Vi har även mycket verksamhetsförlagd utbildning (praktik), där vi får ta del av många olika kliniker och se hur man gör "på riktigt". Jag har haft praktik på nästan alla stora sjukhus i Stockholm.

Hur ser en typisk vecka ut? 

- De olika åren skiljer sig lite. Första året är generellt mer teoretiskt, där domineras första terminen av en stor kurs i människokroppens funktion och dysfunktion. En vanlig dag börjar generellt inte innan kl. 9 och slutar inte efter kl. 16. Vanligtvis har man en föreläsning kl. 9-12, och seminarium eller självstudier kl. 13-16 där man ska besvara frågor som är kopplade till förmiddagens föreläsning.

- Andra terminen domineras av mycket kemi och biokemi, och här kommer även laborationerna in. Under laborationsperioder har man oftast introduktion till labbövningen mellan kl. 9-12, sedan går eftermiddagen till att förbereda sig genom att svara på frågor inför laborationen och rita ett flödesschema över hur du ska gå tillväga. Ofta skriver man även säkerhetsdatablad över kemikalier som ska användas. Dagen därpå labbar man hela dagen, i sin egen takt. Vissa gånger labbar man ensam, andra gånger i par. Sedan är även bearbetning av resultat schemalagt. Under laborationstunga kurser kan det ibland gå åt en hel vecka åt ett experiment. Man är alltså inte schemalagd på skolan 40 timmar i veckan, utan det är mer flexibelt. De enda aktiviteterna som är obligatoriska är generellt laborationer, en del seminarier och examinationer i olika former. Föreläsningar är nästan aldrig obligatoriska.

- Är man ute på VFU följs verksamhetens schema som vanligtvis är mån-fre 8-16:30, VFU är alltid obligatorisk. Under VFU blir man tilldelad en handledare som går med dig under hela perioden. 

Varför valde du att studera på just KI?

- Jag är från Stockholm och här finns bara det biomedicinska analytikerprogrammet på KI. Så dels var det smidigast, men KI har också väldigt bra verktyg till studenter som vill mot forskning. Alla utbildningar på KI är forskningsorienterade och det märks att föreläsare och lärare ligger i framkant inom sina respektive områden. 

- På BMA-programmet på KI kan studenter till exempel välja att läsa 15 högskolepoäng extra i en forskningskurs inom biomedicinsk laboratorievetenskap, vilket jag gjort. 

Har du stött på några utmaningar?

- Det är ett tufft program, det vill jag ändå säga. Många vet inte riktigt vad det innebär att studera till biomedicinsk analytiker (det visste knappt jag heller). Det var en utmaning att börja universitetet och direkt dyka ned i väldigt komplexa ämnen som inte alls har berörts tidigare, speciellt då dessa inte "går att ta på". Det räcker inte med att lära sig hur man använder olika instrument eller hur man går till väga för att analysera ett prov. Man ska lära sig om hur allting faktiskt fungerar bakom metoden, in i det minsta detalj. Då det är BMA som utvecklar metoden och kvalitetssäkrar analyssvaret. Så man behöver utveckla ett visst tänk som BMA-student och det kan kännas som en utmaning innan man fått till det. 

Vad vill du arbeta med i framtiden? 

- Jag vill forska! Jag har insett att det verkligen är något för mig. Det rättsmedicinska fältet har tilltalat mig länge, och jag fick även möjlighet att göra ett forskningsprojekt där i samband med KI:s sommarforskarskola, vilket bekräftade mitt intresse för fältet. Jag ska även spendera våren där nu när jag skriver mitt examensarbete. 

- BMA-yrket är väldigt brett. Jag och mina kursare hittar varje dag nya intressanta områden - en vill bli embryolog, en annan vill jobba inom veterinärmedicin, den tredje med läkemedelsutveckling och så vidare…

- Nästan alla i klassen jobbar även extra som laboratoriepersonal vid sidan av sina studier, så man får höra mycket om många potentiella framtida arbetsplatser. 

Vad vill du ge för tips till någon som funderar på att söka till samma program? 

- Jag läste väldigt mycket om skillnaden mellan inriktningarna och vad det finns för möjligheter för respektive inriktning, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Sedan jämförde jag även programmet mot andra vårdprogram för att säkerställa att det faktiskt var mitt intresse. Så läs, läs, läs! Ställ även frågor till oss som har erfarenhet. Kontakta mig, andra studenter eller yrkesverksamma BMA och fråga på! Vi älskar att svara på frågor. 

Vilka egenskaper eller intressen tror du är bra att ha om man vill bli biomedicinsk analytiker?

- Ett intresse för kemi och biologi är nödvändigt. Det är en teknisk utbildning så det förekommer dessutom matte, teknik och fysik. Det många tycker är tuffast första året är kemiska beräkningar, så kunskaper eller intresse för matematik underlättar. Som person tror jag man ska vara nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad.

Nu är du snart färdig med din utbildning. Hur skulle du kort summera din studietid här på KI?

- Lärorik, rolig och intensiv! Jag har nog inte gjort så mycket på så kort tid innan. Utöver allt studierelaterat har jag deltagit mycket i kårsammanhang då jag varit aktiv som ordförande i studentsektionen. Jag har varit studentmarskalk vid KI:s akademiska ceremonier och fått vara del av ett underbart ambassadörsgäng som varje dag delar med sig av sin studievardag. Min tid på KI har varit underbar! 

Slutligen, vad har det bästa varit?

- Människorna såklart! Ta vara på studenter från ALLA program. Prata med varandra, dela erfarenheter, lär er av och om varandra. Prata också med alla forskare som föreläser för er, detta är era framtida kollegor och kan dessutom bli era vänner! Alla vänner jag fått under min studietid är ju det absolut finaste minnet jag kommer bära med mig. 

Tanya Schulte
2023-03-01