Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning (15 hp)

En kurs om dialektisk beteendeterapi (DBT) som vänder sig till personer som är kliniskt verksamma. DBT är en behandlingsmetod som är utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende.

Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Beskrivning av kursen

DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Ett mål är även att deltagarna ska känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.

Förkunskaper

För behörighet till utbildningen krävs grundläggande psykoterapiutbildning.

Anmälan

Denna sida uppdateras med anmälningslänk inom kort. 

Frågor

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare