Distansutbildningar om demens för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården

Karolinska Institutet erbjuder unika webbaserade utbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar. Utbildningarna är flexibla och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Kursstart i september 2023.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter 

Magisterutbildningen har utvecklats för dig som är arbets- eller fysioterapeut och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till ditt eget kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen. Utbildningen är på 60 hp, halvfart och ges helt på distans.

Läs mer och anmäl dig till Magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter.

Läkare med äldre patient
Foto: Getty images

Magisterutbildning i demensvård för läkare

Magisterutbildningen är utvecklad för dig som är läkare och som önskar fördjupa dina kunskaper om demenssjukdomar och handläggningen i processen. Den vänder sig också till dig som vill få stöd i förändrings- och utvecklingsarbetet inom demensområdet på din arbetsplats. Utbildningen är på 60 hp, halvfart och ges helt på distans.

Läs mer och anmäl dig till Magisterutbildningen i demensvård för läkare.

Läkare och äldre patient
Foto: Getty Images

Demenssjukdom från cell till samhälle - för tandläkare, tandhygienister, logopeder och audionomer 

Kursen ökar din kunskap och förståelse för demenssjukdom. Den är multiprofessionell vilket ger möjlighet att bygga nätverk mellan olika professioner och att förstå den orala hälsan och kommunikativa funktionen från olika synvinklar. Kursen är på 15 hp, halvfart och ges helt på distans.

Läs mer och anmäl dig till Demenssjukdom från cell till samhälle.

Diplomering med H.M. Drottningen

Efter godkänd utbildning erbjuds du, förutom intyg från KI, även Silviahemmets diplom. H.M. Drottningen delar ut diplomet och en speciellt framtagen pin vid en ceremoni. Läs mer om den senaste diplomeringen på Drottningholm.  

veriges första tandläkare, tandhygienister och logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet. H.M. Drottningen med Silviahemmets rektor, KI:s rektor lärare och examinerade logopeden Sara Stormoen, tandhygienisterna Annette Nordström, Maria Söråker och N
Sveriges första tandläkare, tandhygienister och logoped med diplom från Stiftelsen Silviahemmet. H.M. Drottningen med Silviahemmets rektor, KI:s rektor lärare och examinerade logopeden Sara Stormoen, tandhygienisterna Annette Nordström, Maria Söråker och Nathalie Sheerin samt tandläkaren Christer Stenvinkel. Foto: Yanan Li, Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Den här utbildningen ges som uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är ett sätt för arbetsgivaren att tillgodose behovet av kompetensutveckling i sin verksamhet. En enskild person kan inte vara beställare av uppdragsutbildning, utan denna form av utbildning beställs av arbetsgivaren.