E-utbildningar om covid-19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.

Om e-utbildningarna

Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Båda ges på distans via en internetbaserad läroplattform. 

Båda utbildningarna riktar sig till all personal inom vård och omsorg inom regioner och kommuner, både de som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildning 2, Covid-19 - triage och användande av personlig skyddsutrustning, riktar sig lite mer till de som arbetar patientnära.

Vid frågor kring inloggning och kursintyg, se Vanliga frågor & svar.

Observera att det inte längre är möjligt att anmäla sig till e-utbildningarna om covid-19. Från och med 1:a februari 2023 kommer utbildningarna stängas ner helt. Om du redan har anmält dig och vill avsluta kursen kan du göra det fram till och med 31:a januari 2023.