E-utbildningar om covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Om e-utbildningarna 

Du kan välja att gå bara en av utbildningarna eller båda, de är helt kostnadsfria och du kan gå när du vill eftersom de är helt webbaserade. Efter avslutad utbildning kan du, om du vill, välja att skriva ut ett kursbevis.

När du skickar din anmälan har du också godkänt att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR, dataskyddsförordningen, läs mer.