Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

En utbildning om 5,5 hp där du kommer att lära dig behandlingsmetoden emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT). ERGT är en gruppbehandling inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden.

Kursledare och leg psykologer Hanna Sahlin, Astrid Jonsell och Karin Frankel.
Kursledare och leg psykologer Karin Frankel, Astrid Jonsell och Hanna Sahlin.

Om kursen

För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT) under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.

ERGT är utvecklat som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den administreras som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt med psykiatriker, case-management eller psykologisk behandling. ERGT har utvärderats i tre amerikanska studier och en svensk multicenter-studie. Samtliga studier har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Sagt om kursen

”Bra kurs, bra innehåll, engagerade lärare!”
”Mycket bra kurs! Innehåller grundläggande färdigheter som alla som arbetar med terapi borde kunna och dra nytta utav!”

Kursens syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter avseende teori och praktisk tillämpning i ERGT för behandlare som skall ge ERGT inom den psykiatriska vården

Datum

Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro sker på heltid mellan den 3–7 oktober och 8–9 december 2022 i Stockholm.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och verksam inom hälso-och sjukvård.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri i Region Stockholm. Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm. En kostnad kommer då tillkomma på 17 800 kr, exkl. moms. 

Anmälan

Läs mer och anmäl dig till Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende.

Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP)

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Region Stockholm.

Kontakt

Christina Bäckman

Projektledare
Michelle Azorbo
2022-06-10