Emy pluggar med pedagogiskt stöd

Du som vill studera och har en funktionsvariation kan få pedagogiskt stöd i dina studier. Emy Hurtig läser Arbetsterapeutprogrammet på KI och har en hörselskada.

Studera med funktionsvariation Foto: Andreas Beronius

På Karolinska Institutet finns det ungefär 250 studenter som har någon form av pedagogiskt stöd på grund av en varaktig funktionsvariation. De vanligaste stödformerna är anteckningshjälp och alternativ examination.
– Jag ser fram emot en lång framtid i mitt yrke. Rolig och varierande! Det säger Emy Hurtig, som studerar till arbetsterapeut.

Hon har en hörselskada och får teckenspråkstolk i undervisningen. Emys teckenspråkstolkar översätter allt som sägs i rummet, både det lärarna berättar och studenternas frågor och kommentarer. Vid grupparbeten sitter de med i hennes grupp. Det är alltid två som arbetar tillsammans. De tolkar en kvart var i taget, däremellan vilar de och för anteckningar, förklarar hon.

Emy ville utbilda sig inom vården och arbeta med människor. När hon läste om Arbetsterapeutprogrammet så kändes det helt rätt.

– Som arbetsterapeut kommer jag att arbeta med att hjälpa människor med funktionshinder till en så vanlig vardag som möjligt. Det handlar om att jobba med människan i sin helhet – i hemmet, ute i samhället och på fritiden. Jag ser fram emot en lång framtid i mitt yrke. Rolig och varierande!

– Dessutom tror jag att jag kommer att kunna byta område inom yrket och få ett helt nytt jobb. Jag skulle kunna specialisera mig på handpatienter eller bara jobba med hjälpmedelssidan till exempel.

Hittills har Emy främst varit på praktik inom äldrevården, men nu ser hon fram emot att arbeta med barn och ungdomar.

– Jag är faktiskt ganska öppen för allt och nu när jag läser andra året av tre, så är jag mer än nöjd med utbildningen. Och det fungerar jättebra med tolkarna! På grund av sin hörselskada har Emy dessutom anteckningsstöd från en kamrat, som får ersättning av KI för det. Hon har också rätt till skrivtolk på föreläsningar, det vill säga en person som skriver ner allt som sägs i rummet, så att hon kan läsa det på datorn.

– Det har jag funderat på att använda om vi skulle få någon mer föreläsare på engelska, för då är det svårare med teckenspråkstolkningen, berättar Emy.

– Jag uppmanar verkligen alla som funderar
på om det kan bli svårt att studera att undersöka möjligheterna till stöd. Det finns diskret hjälp att få, om man inte direkt vill skylta med sin funktionsnedsättning.•

Text: Ulf Schönberg
Foto: Andreas Beronius

Studentkommuni…
2022-06-23