"Ett meningsfullt och stimulerande jobb"

Birgitta Jörgensen har en examen från psykologprogrammet på KI. Idag gör hon sin praktiska tjänstgöring som psykolog (PTP) på en F-9 grundskola.

alumn

När känns ditt jobb som skolpsykolog mest meningsfullt?

– När jag får göra en spontan punktinsats och hitta lösningar på problem tillsammans med föräldrar, pedagoger, elevhälsoteam, rektor och/eller elever mitt i en jobbig situation. Det kan till exempel handla om föräldrar eller skolpersonal som kommer förbi mitt rum och behöver råd i en pågående konflikt eller angående en elev som uppvisar ett ohållbart beteendemönster. Det känns även väldigt givande när jag vid uppföljningen av olika insatser kan se tydliga förbättringar hos eleverna.

– Överhuvudtaget känns det oerhört meningsfullt att få representera den psykologiska kunskapen inom skolans värld. Ingen dag är den andra lik och det finns en flexibilitet i såväl arbetsuppgifter som metoder. Inte minst får jag som psykolog utnyttja min kreativitet då jag ständigt ställs inför nya utmaningar och får möjlighet att göra skillnad. Det känns fantastiskt stimulerande och meningsfullt.

Studentkommuni…
2022-12-20