Examen: grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du information om de examina som KI utfärdar på grund- och avancerad nivå, samt instruktioner om hur du ansöker om examensbevis.

Karolinska Institutet ger följande examina på grundnivå och avancerad nivå.

Examen: grundnivå och avancerad nivå
Examina på grundnivå Examina på avancerad nivå
Generella examina: Generella examina:
• Högskoleexamen • Magisterexamen
• Kandidatexamen • Masterexamen
Yrkesexamen Yrkesexamen

Ansökan om examensbevis

Har du inloggningsuppgifter till Ladok eller eduID ansöker du via:

http://student.ladok.se

Om du saknar inloggningsuppgifter ansöker du genom att skicka in en pappersblankett.

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att ditt namn och din adress stämmer under ”Mina uppgifter” i Ladok. Ditt examensbevis skickas till din folkbokföringsadress om du inte anger en annan adress. Kontrollera också att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. När du ansöker via Ladok behöver du inte skicka in några dokument.

Kontaktuppgifter till IT-support

 

Tillgång till studieuppgifter i Ladok efter avslutade studier

Om du har svenskt personnummer kan du skaffa ett digitalt eduID som du använder för att logga in i Ladok för studenter.

Så här gör du:

 1. Gå till https://eduid.se/ och skapa ett eduID
 2. Logga in med ditt eduID på https://www.student.ladok.se/. Välj ”eduID Sweden” i listan över lärosäten på inloggningssidan.

I Ladok kan du:

 1. se en översikt över dina studier
 2. ladda ner studieintyg som går att verifiera digitalt
 3. ansöka om examen

Om du läst vid flera svenska högskolor eller universitet får du tillgång till alla dina studieuppgifter med samma inloggning. Med ditt eduID kan du även logga in på vissa andra högskolesajter, till exempel antagning.se.

Blanketter

Nedan finns några olika blanketter att välja på och du ska använda den blankett som du tror gäller dig. En prövning sker dock alltid för sökt examen.

Yrkesexamen enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Arbetsterapeutexamen
 • Audionomexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Fysioterapeutexamen (träder i kraft 2014-02-15, ersätter sjukgymnastexamen)
 • Logopedexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Läkarexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Optikerexamen (antagen hösten 2005 eller senare)
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Tandhygienistexamen (antagen hösten 2007 eller senare)
 • Tandläkarexamen (antagen hösten 2005 eller senare)
 • Tandteknikerexamen

Blankett: Ansökan om yrkesexamen enligt 2007 års examensordning

Blankett: Ansökan om specialistsjuksköterskeexamen enligt 2007 års examensordning

Generell examen på grundnivå enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine kandidatexamen, 180 högskolepoäng
 • Högskoleexamen, 120 högskolepoäng

Blankett: Ansökan om generell examen på grundnivå enligt 2007 års examensordning

Application for Degree Certificate, First Level

Generell examen på avancerad nivå enligt 2007 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning efter den 1 juli 2007 och ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine masterexamen, 120 högskolepoäng
 • Medicine magisterexamen, 60 högskolepoäng

Blankett: Ansökan om generell examen på avancerad nivå enligt 2007 års examensordning

Application form for Degree Certificate, Second Cycle

Examen enligt 1993 års examensordning

Denna blankett ska du använda som slutfört din utbildning före den 1 juli 2007 eller som ansöker om någon av följande examina:

 • Medicine magisterexamen med ämnesdjup, om minst 160 poäng
 • Magisterexamen med ämnesbredd, 40- eller 50 poäng
 • Medicine kandidatexamen, om minst 120 poäng
 • Högskoleexamen, om minst 80 poäng
 • Biomedicinsk analytikerexamen (inriktning fysiologi)
 • Logopedexamen (antagen före hösten 2007)
 • Läkarexamen (antagen före hösten 2007)
 • Optikerexamen (antagen före 2005)
 • Specialistsjuksköterskeexamen (antagen före hösten 2007)
 • Tandhygienistexamen (antagen före hösten 2007)
 • Tandläkarexamen (antagen före hösten 2005)

Blankett: Ansökan om examensbevis enligt 1993 års examensordning

Application form for Degree Certificate, 1993 Degree Ordinance

DJ
Innehållsgranskare:
2023-11-28