Examensbestämmelser fr.o.m. 1 juli 2007

Här kan du läsa om examensreglerna som började gälla den 1 juli 2007.

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande utbildningsreform av den högre utbildningen i Sverige. Detta innebär att nya examensregler började gälla den 1 juli 2007.

  • Den högre utbildningen delas in i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.
  • På grundnivå och på avancerad nivå kan både generell examina och yrkesexamen avläggas.
  • Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). En termins heltidsstudier motsvaras av 30 högskolepoäng och ett års heltidsstudier således av 60 högskolepoäng.
  • Begreppet huvudområde (huvudsakligt område för utbildningen) ersätter det som tidigare benämndes huvudämne.
  • Nya examina med nya examenskrav införs den 1 juli 2007. För att en examen på avancerad nivå skall kunna utfärdas krävs en tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp (120 poäng) eller motsvarande utländsk examen.
  • De nya examina som införs kommer att ha en exakt omfattning i högskolepoäng, d v s du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges i högskoleförordningen.

Examen enligt de nya bestämmelserna

För att avlägga examen enligt de nya bestämmelserna krävs att du påbörjat en kurs som skall ingå i examen den 1 juli 2007 eller senare. Kursplanen skall vara skriven enligt den nya högskoleförordningen krav.

Du som påbörjat din högskoleutbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan ansöka och prövas för examen antingen enligt de äldre bestämmelserna eller enligt de nya bestämmelserna.

Examen enligt de äldre bestämmelserna

Du som före den 1 juli 2007 slutfört samtliga kurser som skall ingå i din examen avlägger examen enligt de äldre bestämmelserna.

Du som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna måste slutföra din utbildning före utgången av juni 2015 för att få examen enligt de äldre bestämmelserna.

Examensregler vid Karolinska Institutet

Av följande dokument framgår de examensregler som gäller vid Karolinska Institutet.

Examensregler vid Karolinska Institutet

Huvudområden i kandidat-, magister- eller masterexamen

Enligt den examensordning som gäller från och med 1 juli 2007 ska en generell examen omfatta ett huvudområde. Här nedan anges vilka huvudområden som kan utgöra huvudområde i vilken examen.

K: kandidatexamen
Mg: magisterexamen
Ms: masterexamen

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande utbildningsreform av den högre utbildningen i Sverige. Detta innebär att nya examen
Huvudområden  K Mg Ms
Arbete och hälsa Mg
Arbetsterapi K Mg
Audiologi K Mg
Bioentreprenörskap Ms
Biomedicin K Ms
Biomedicinsk laboratorievetenskap K Mg
Diagnostisk cytologi Mg
Folkhälsovetenskap K Mg Ms
Fysioterapi K Mg
Försäkringsmedicin Mg
Global hälsa Mg
Hälsoinformatik Mg Ms
Hälsoinsatser vid katastrofer (ErasmusMundus program) Mg
Internationell hälsa (Erasmus Mundusprogram) Mg
Klinisk medicinsk vetenskap Mg Ms
Logopedi Ms
Läkemedelsutveckling Mg
Medical management Mg
Medicinsk pedagogik Mg Ms
Molekylära livsvetenskaper Ms
Nutritionsvetenskap Mg
Odontologi Ms
Odontologisk profylaktik K Mg
Omvårdnad K Mg
Optometri K Mg
Podiatri K
Psykologi K Ms
Psykoterapi Mg
Radiografi K Mg
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa Mg
Sjukgymnastik K
Tandteknik K Mg
Toxikologi Ms
Translationell fysiologi och farmakologi Ms
VR
Innehållsgranskare:
2023-03-21