Examenshögtid för studenter i biomedicinprogrammet (grundutbildning) juni 2022

Examensceremonin äger rum fredagen den 2 juni 2022

Aula Medica, Solna campus Photo: Ulf Sirborn