Examenshögtid för studenter i biomedicinprogrammet (grundutbildning) juni 2023

Karolinska Institutet ordnar en examensceremoni för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI.

Exteriör av byggnaden Aula Medica i Solna.
Aula Medica, Solna Foto: Erik Flyg

Examensceremoni - fredag 2 juni

Examensceremonin äger rum kl. 17.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, KI Campus Solna

Examensfest med middag - lördag 3 juni

KI och studentkårerna ordnar gemensamt en examensfest med fördrink, trerätters middag med underhållning samt efterföljande dans på Berns.

Examensefterfest

Studentkårerna ordnar fest på Medicinska Föreningen i direkt anslutning till middagen. Studenterna som tar examen kommer in gratis.

Inbjudan kommer att skickas till studenterna med e-post i april.

För kontakt maila till: examensceremoni@ki.se

Maria Lancella
2023-02-21