Examina på forskarnivå

Karolinska Institutet ger följande examina på forskarnivå.

-Licentiatexamen
-Doktorsexamen

Ansökan om examensbevis

Har du inloggningsuppgifter till Ladok eller eduID ansöker du via:

http://student.ladok.se

Om du saknar inloggningsuppgifter, kontakta examen@ki.se.

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att ditt namn och din adress stämmer under ”Mina uppgifter” i Ladok. Ditt examensbevis skickas till din folkbokföringsadress om du inte anger en annan adress. Kontrollera också att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. När du ansöker via Ladok behöver du inte skicka in några dokument.

Kontaktuppgifter till IT-support

Examensregler vid Karolinska Institutet

Av följande dokument framgår de examensregler som gäller vid Karolinska Institutet.

Examensregler vid Karolinska Institutet

MK
Innehållsgranskare:
2023-02-20