Exponeringsbaserad KBT för behandling av funktionell magsmärta och IBS hos barn och ungdomar

Denna unika utbildning för psykologer och andra behandlare ger dig kompetens att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionell buksmärta. Kursen ges helt på distans.

Funktionella magsmärtor är en av de vanligaste sökorsakerna till barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Det finns i dagsläget ingen medicinsk behandling som kunnat visa effekt på gruppnivå. Exponeringsbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) har däremot visat på mycket goda forskningsresultat i flera studier.

Flicka
Foto: IStock

Beskrivning av kursen

Exponeringsbaserad KBT har visat sig vara effektivt i flera studier för barn och ungdomar med svåra symtom. Magsmärtan har minskat, skolnärvaro och livskvalitet ökat jämfört med de som inte fått behandlingen. Metoden har utvärderats av forskare vid Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm. Under fliken ”Forskning” på hemsidan www.ontimagen.nu finns en sammanställning av dessa forskningsresultat.

Detta är en av få behandlingar med mycket goda forsknings-resultat inom en mängd områden: symtom, livskvalitet, minskat undvikande i vardagen och minskad rädsla för symtom. Det finns i nuläget ingen annan tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling för den här gruppen.

Kursens syfte

Denna utbildning ger dig kompetens för att kunna bedöma och behandla barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS). Du kommer få kunskaper om en psykologisk behandling som bygger på en exponeringsbaserad kognitiv beteendeterapi.

Kursupplägg

Webbföreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursledarna är vana föreläsare och har god erfarenhet av att utbilda på distans.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är psykolog eller annan behandlare med minst motsvarande grundläggande psykoterapeutisk utbildning i kognitiv beteendeterapi (steg 1). Du ska i ditt arbete träffa barn och ungdomar med funktionella magsmärtor (inklusive IBS, irritable bowel syndrome).

Omdömen från tidigare deltagare 

”Bra upplägg med både teori och handledning. Utbildningsdagarna var jättebra, och även handledningstillfället.

 ”Mycket användbart direkt i min kliniska vardag.” 

Tid och plats

Datum: 18–19 november 2021 och en halvdags uppföljning 7 eller 8 april 2022.
Plats: Interaktiva distansstudier via läroplattform.

Pris

7 900 kr exkl. moms inklusive utbildningsmaterial.

Anmälan

Anmäl dig här.

Kontakt

Christina Bäckman

Projektledare