Folkhälsoexperter från provinsen Gansu

Institutionen för folkhälsovetenskap anordnade en tre veckor lång utbildning, "Training Program in Disease Control and Prevention for the Chinese Province Gansu" mellan den 9 juni och den 24 september 2010.

Deltagarna bestod av 16 kinesiska folkhälsoexperter från provinsen Gansu. Syftet med programmet var att lära gruppen hur vi i Sverige, men även i Europa, arbetar med folkhälsa.

Feedback från agenterna

"The students are able to bring home useful skills and knowledge to further their work in the Gansu CDC Administration."

"In addition, they appreciate the pedagogies used during the training. It will form a useful tool for them to train others at home."

Ämnen som togs upp i programmet var bland annat Outbreak control mechanism, Occupational health, Public hygiene monitoring och School health.