Fortbildning på distans - uppdragsutbildning

Här ser du uppdragsutbildningar som du läsa, helt eller delvis på distans i höst.

E-utbildningar om covid-19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram två korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset. Kurserna ges helt på distans via en internetbaserad läroplattform.

Läs mer och anmäl dig här.

KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp

En kurs som ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion.

Läs mer och anmäl dig här.

Kurser inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) ger utbildningar till dig som är intresserad av autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Magisterutbildning i demensvård, 60 hp

Två unika webbaserade magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Framtagna i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningarna ges helt på distans, på halvfart under två år.

Sjukskrivningen i praktiken

Förbättra din kunskap om det uppdrag sjukvården har kring patienter som är sjukskrivna. Kursen ger dig praktiska redskap som både underlättar ditt arbete och hjälper dig att i enlighet med socialförsäkringen säkerställa patient- och rättssäkerheten i dina bedömningar. Kursen ges helt på distans och tar ca 3 timmar.

Läs mer och anmäl dig här.

Återfallsprevention, 3 hp 

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT), där man hjälper klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring.

Läs mer och anmäl dig här.