Handledaren Carl Johan Sundberg motiveras av att följa doktorandens väg mot forskaryrket

Carl Johan Sundberg är professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, legitimerad läkare och prefekt vid Karolinska Institutet. Han har lång erfarenhet av att handleda doktorander och ser till att studenterna utvecklas till självständiga forskare.

Namn: Carl Johan Sundberg
Titel: Professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi, prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.
Motto: Låt lust och nyfikenhet driva.
Inspireras av: Personer med nyfikenhet och integritet.

Carl Johan Sundberg, MD, PhD, head of the Department of Learning, Informatics, Management and Ethics and professor of molecular and applied exercise physiology. Foto: Martin Stenmark

Berätta kort om dig och din bakgrund.

Jag är läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Där forskar vi om vad som egentligen händer i kroppen när vi tränar och hur det bidrar till ökad hälsa och förbättrad fysisk funktionsförmåga. Jag är också prefekt vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Vad innebär det att vara handledare?

Handledarens uppgift är att hjälpa forskarstudenter att utvecklas till självständiga forskare. Det är ett stort ansvar och synnerligen stimulerande

Vad är det bästa med att vara handledare enligt dig?

Att vara med och bidra till att utveckla en person till forskare. Det är en gemensam resa där vi båda lär oss något nytt längs vägen.

Vilka egenskaper ser du som viktiga hos en doktorand?

Djuplodande intresse för vetenskap, uthållighet, tålamod, kreativitet, kritiskt och analytiskt tänkande. Det är även bra med en god kommunikativ och språklig förmåga.

Har du några tips till studenter som funderar på att börja forska?

Tala med många forskargrupper, doktorander och eventuella handledare.

Emma Karlsson
2023-09-28