Handledarutbildningen för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (7,5 hp)

Vad kommer du som deltagare få ut av kursen Handledarutbildningen för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (7,5 hp)? En av föreläsarna på kursen, Linn Nilsson, berättar mer.

Linn Nilsson
Linn Nilsson

Linn Nilsson är specialistsjuksköterska, barn-och ungdom samt diabetes, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hon är även en av föreläsarna på utbildningen. 

Vad är unikt med kursen?

Deltagarna utbildas i Peer Learning som är en pedagogisk handledningsmodell. Modellen utgår från studenternas lärande och de lär av och med varandra, med stöd av handledare. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset har de senaste åren arbeta med Peer Learning som handledningsmodell och även utvärderat modellen kontinuerligt. Utvärderingar har bland annat visat att Peer Learning leder till att studenter ökar sitt lärande, diskuterar och reflekterar oftare samt känner sig tryggare. I denna kurs får deltagare som börjat med eller planerar att starta upp Peer Learning på sin klinik en större kunskap om modellen.

Handledare som är trygga i sin roll och har goda kunskaper i handledning ger en god grund för en lärorik och uppskattad VFU för studenter.

Linn Nilsson

Vad är vinsten med att delta i kursen?

Ökad kunskap om den vetenskapliga förankringen av modellen och mer insikt i framgångsfaktorer och fallgropar vad gäller Peer Learning. Tips för att komma igång och kunskaper om vad som behövs för en lyckad implementering. Handledare som är trygga i sin roll och har goda kunskaper i handledning ger en god grund för en lärorik och uppskattad VFU för studenter, vilket i slutändan leder till nya kompetenta och trygga kollegor efter examen.

Om Handledarutbildning för barnmorskor, läkare och barnsjuksköterskor (7,5 hp)

Målsättningen är att kursdeltagarna förvärvar grundläggande kunskap om pedagogiska modeller
som är applicerbara inom temat barn och kvinnosjukvård och som både studenter och handledare finner utvecklande för studenters lärande.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Mörtsjö

Projektkoordinator