Information om dina studier på KI

Här hittar du information om schema, kurs och utbildningsplaner, terminstider, och regler och skyldigheter som gäller under dina studier på KI. Länkarna är listade i alfabetisk ordning.

Citera och referera dina arbeten

Det är viktigt att du tydligt visar vilka källor du använder i dina arbeten. Detta gör du genom att citera och referera korrekt. Fusk och plagiat bland studenter på universitet och högskola är en företeelse som uppmärksammas alltmer och som i många fall leder till disciplinära åtgärder och allvarliga konsekvenser för studenten.

Hjälpmedel för att citera och referera korrekt

Fusk och plagiat på KI

Academic Honesty Online Students – kurs i akademisk hederlighet för studenter 

Du kommer åt AHOS-modulen i Canvas genom den kurs du är registrerad på.

Examination

Här finns generell information om examination, t.ex. vad som gäller vid skriftlig examination i skrivsal och obligatoriska moment. 

Examination

Interprofessionellt lärande: IPL-dagen

IPL-dagen är en programgemensam dag för alla förstaårsstudenter vid KI. Dagen är en viktig del av KI:s arbete med interprofessionellt lärande och en del av din utbildning. IPL-dagen är obligatorisk. Dagen genomförs på engelska, du kan läsa mer om innehållet för dagen på den engelska sidan.

The Interprofessional Learning Day (IPL day)

Kliniskt träningscentrum (KTC) 

På KTC, Kliniskt Träningscentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna samt Danderyds Sjukhus och Södersjukhuset, får du som student möjlighet att förbereda dig inför framtida patientmöten.

Kliniskt träningscentrum (KTC) 

Kurs- och programwebb 

Alla kurser samt program på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet har en webb med information om utbildningen som du kommer åt innan du som student har åtkomst till utbildningsplattformen Canvas. Här finns till exempel kontaktuppgifter, information om registrering och ramschema. 

Kurs och programwebb

Kurs- och utbildningsplaner 

I kurs- och utbildningsplanerna hittar du lärandemål för dina studier, kursens upplägg och arbetsformer, examination och kurslitteratur. 

Sök fram kursplan 

Sök fram utbildningsplan 

Schema 

Om du är registrerad på din utbildning då hittar du ditt schema i Canvas. Om du är ny student, innan du registrerat dig, då hittar du ditt ramschema senast fyra veckor innan kursstart på din utbildnings kurs- och programwebb. 

Logga in i Canvas 

Kurs- och programwebb

Sjukskrivning och försäkring för studenter

Här finns information om sjukskrivning och försäkring för dig som är student.

Försäkringar för studenter på grundnivå och avancerad nivå

CSN - om du blir sjuk 

CSN - Om något händer eller ändras

Studenträtt och studiemiljö 

Hitta information om hur studier på KI är uppbyggt och regelverk som styr utbildningen bland annat tillgodoräknande, regler vid examination och registrering. Här hittar du även information om incidentrapportering och kontaktuppgifter till studerandeskyddsombuden. 

Studenträtt och studiemiljö för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Studerandeskyddsombud

Student- & doktorandombuden 

Stipendier för studenter

Som student vid Karolinska Institutet finns det flera möjligheter att ansöka om stipendier, såväl internt som externt. Här hittar du information som kan hjälpa dig en bit på vägen. 

Stipendier för studenter

Studera & praktik utomlands som KI-student

Du som läser vid något av Karolinska Institutets utbildningsprogram har stora möjligheter att förlägga en period av utbildningen utomlands. Lär dig mer och inspireras till utbytesstudier. 

Studera & praktik utomlands

Studieintyg

Här hittar du information om hur du skriver ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg i Ladok. Du hittar även information om hur du får tillgång till dina studieuppgifter i Ladok efter avslutade studier. 

Studieintyg

Terminstider 

Studieåret på KI är uppdelat i vår- och hösttermin som vanligtvis sträcker sig från september till juni. 

Aktuella terminstider

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och hälsointyg

Många av KI:s utbildningsprogram har Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Det betyder att du som student får möjlighet att vidareutveckla ditt professionella förhållningssätt och en yrkesidentitet. Du får också möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. 

Verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg

JG
Innehållsgranskare:
2023-10-20