Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

[Uppdaterad 2022-05-20] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras om det tillkommer nya rekommendationer eller information. Studenter uppmanas att hålla sig informerade för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklade de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari. För undervisningen innebar det att rektors uppmaning om digital undervisning togs bort. 

Du ska alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna förhindrar dig från att medverka på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Studenter som gör praktik eller har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa regionens rekommendationer.

Regionens information om VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig

2022-05-20
Åsa Nandorf