Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

[Uppdaterad 2021-09-30] Denna information riktar sig till studenter rörande undervisning med anledning av covid-19-pandemin. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer. Studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

  • Från och med den 29 september upphörde Folkhälsomyndighetens föreskrifter som gällt under större delen av pandemin.  KI har därför tagit bort begränsningar för utbildningslokaler. 

  • Det är fortsättningsvis viktigt att hålla sig hemma och undvika kontakt med andra vid tecken på sjukdom, att testa sig vid symtom och att följa de råd och vägledningar som finns för smittspårning. Läs mer om vad som gäller från och med den 29 september på Folkhälsomyndighetens webbplats

Se till att även hålla dig uppdaterad med informationen på sidan Information till medarbetare och studenter om covid-19.

Informationen på den här sidan är generell för vad som gäller för genomförande av utbildningarna vid KI. Institutionerna informerar om det som gäller specifikt för utbildningarna/kurserna.

Information om höstterminen 2021

KI har campusundervisning från och med den 30 augusti 2021. Teoretiska undervisningsmoment kan fortsatt komma att ges digitalt. Se ditt schema för att se vad som gäller för din kurs.

Gravida och ammande studenter

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande studenter har rätt till en individuell riskbedömning av sin studiemiljö.

Covid-19 test och vaccination

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Studenter och medarbetare som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 kan göra det på någon av Karolinska Universitetssjukhusets två mottagningar Solna Gamla Karolinska eller Huddinge Karolinska.

  • Har du ett svenskt personnummer och ett bankID kan du ladda ner appen AlltidÖppet och boka in dig för en tid, alternativt gå till mottagningen för drop-in.
  • Har du inte ett svenskt personnummer kan du gå till mottagningen på drop-in.

Drop-in vaccination på Karolinska Universitetssjukhusets mottagningar:

Solna: måndag, onsdag, fredag: 08.00-15:00
tisdag, torsdag: 08:00-20:00
Adress: Karolinska vägen 22, Vaccinationsmottagningen finns i gamla sjukhusbyggnaden, (på sjukhusområdet) följ anvisningarna på plats.

Huddinge: tisdag, torsdag, fredag: 08.00-15:00
måndag, onsdag: 08:00-20:00
Adress: Medicingatan M43. Gå in via huvudentrén, gå rakt fram tills du ser ett trapphus i glas på höger sida. Där går du ner en trappa och följer skyltarna mot vaccinationsmottagningen.

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test), även för dem utan svenskt personnummer. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Är du sjuk med symptom ska du stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Student ska vid frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment om möjligt erbjudas ersättningsuppgifter. Beslut fattas av examinator.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk

Om du eller någon i ditt hushåll blivit sjuk ska du följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Om rekommendationerna begränsar dig från att delta på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

Frågor och svar

Du ska alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna förhindrar dig från att medverka på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

Smittspårning sköts av regionen och deras instruktioner ska följas

Jag är student och i riskgrupp, måste jag skriva tenta på campus?

Prata med din examinator för att komma fram till en lösning.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Kommer jag fortsatt kunna delta digitalt och ta del av föreläsningar online?  

Det framgår i schemat om momentet ges digitalt eller på campus. 

Mitt program har inte lika mycket undervisning digitalt som andra program nu under hösten, varför är det så?

Formen på undervisningen avgörs av varje kurs och därför kan de skilja sig åt. 

VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Regionens information om VFU, praktik och tjänstgöring i vården. 

Jag tillhör riskgrupp och är orolig att vara på VFU

Du måste själv avgöra om du kan genomföra praktiken nu. Kontakta studievägledare eller VFU-samordnare om du behöver genomföra VFU:n vid annat tillfälle. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Jag gör min VFU och känner mig lite förkyld, men det är ingen fara tycker jag. Vad ska jag göra?

Hör av dig till din handledare. Du ska inte åka dit utan att du har fått ok för det. Om du åker dit men är sjuk kan du bli hemskickad och i värsta fall kan det bli beslut om avbrytande av VFU p.g.a. risk för patientsäkerheten och/eller risk för patienternas förtroende för vården. Då blir det ett förbrukat examinationstillfälle och i regel begränsas antalet examinationstillfällen för VFU till två gånger. Om du får besked om att du ska stanna hemma beslutar examinator sedan om möjligheten till att komplettera eller genomföra VFU:n senare. Du förbrukar inte ett examinationstillfällen under de senare förutsättningarna. Följ rekommendationerna från Region Stockholm.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad med covid-19 under VFU?

Gör en anmälan i KI:s incidentrapporteringssystem och kontakta din kursansvarige för mer information.

Önskar du prata med någon om din oro, kontakta studenthälsan.

Jag upplever att rekommendationer för smittskydd inte följs vid VFU-placeringen, vad ska jag göra?

Kontakta handledare/AKA och skyddsombudet på plats för att ta reda på vad som gäller. Anmäl i KI:s incidentrapporteringssystem om rekommendationerna inte efterföljs.

För att läsa om vilka rekommendationer om smittskydd som finns se t.ex. Folkhälsomyndighetens webb.