Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19

[Uppdaterad 2022-08-26] Denna information är riktad till studenter vid Karolinska Institutet och rör undervisning med anledning av covid-19. Denna sida uppdateras om det tillkommer nya rekommendationer eller information.

Folkhälsomyndigheten och regeringen avvecklade de flesta åtgärder mot covid-19 den 9 februari

Du ska alltid följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om rekommendationerna förhindrar dig från att medverka på obligatoriska moment ska du kontakta kursen/examinatorn. 

VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Studenter som gör praktik eller har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska följa regionens rekommendationer.

Regionens information om VFU, praktik och tjänstgöring i vården

Covid-19 vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Gå in på 1177.se för information om hur du kan vaccinera dig

2022-10-11
Åsa Nandorf