Introduktion till precisionsmedicin

I samarbete med Uppsala universitet lanserar KI en kostnadsfri webbaserad föreläsningsserie för dig som jobbar i vården eller studerar till ett vårdyrke. Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för våra patienter? Ta del av det senaste från några av de främsta forskarna inom området.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Precisionsmedicin finns redan här och utvecklingen inom alla kliniska områden går rasande fort. Dessa inspelade korta föreläsningar med några av de främsta experterna inom området ska hjälpa dig att förstå vad precisionsmedicin är och vart utvecklingen går. Föreläsningarna vänder sig till dig som jobbar i vården eller studerar till ett vårdyrke.

Kursen är helt webbaserad och kostnadsfri. Du startar när du vill och går den i din egen takt. Du kan lyssna på föreläsningarna själv men bättre kan vara att göra det tillsammans med dina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt. 

Kursinnehåll

  • Vad är precisionsmedicin - begrepp och allmän bakgrund
  • Sällsynta sjukdomar
  • Komplexa sjukdomar - folksjukdomar och multifaktoriella sjukdomar
  • Komplexa sjukdomar - psykiatriska sjukdomar
  • Precisionsmedicin vid barncancer
  • CAR T-celler
  • Farmakogenomik
  • Bildanalys och AI
  • Framtidens precisionsmedicin

Anmälan

Kursen lanseras i december 2022.  Mer information om kursen och länk till anmälan kommer på denna sida.

Föreläsningar

Vad är precisionsmedicin?

Richard Rosenquist Brandell, professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt föreståndare för den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, GMS.

Sällsynta sjukdomar

Anna Wedell, professor/överläkare, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Komplexa sjukdomar

Erik Melén, professor/specialistläkare, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, SÖS, Karolinska Institutet.

Simon Cervenka, professor i psykiatri vid Uppsala Universitet och överläkare inom verksamhetsområde psykiatri, Uppsala Akademiska sjukhus.

Cancer

Gustaf Ljungman, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer.

Gunilla Enblad, Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerimmunterapi; Forskargrupp Gunilla Enblad

Farmakogenomik

Mia Wadelius, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos.

AI och bildanalys inom hälso- och sjukvård

Johan Hartman, professor i tumörpatologi vid Karolinska Institutet, biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hälsoekonomi, etik och legala aspekter

Ulrik Kihlbom, docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet.

Hälsoprevention

Päivi Östling, senior forskare, SciLifeLab

Utbildningen har kommit till genom ett initiativ från Life Science-kontorets samverkansgrupp för Hälsa och Life Science och dess gruppering med fokus på kompetensförsörjning. Utvecklingen har skett genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet och med stöd från Vinnova.