Isabelle Joandi arbetar som legitimerad sjuksköterska inom geriatrik

Isabelle Joandi tog examen från sjuksköterskeprogrammet 2013. Idag arbetar hon som legitimerad sjuksköterska inom geriatrik.

Isabelle Joandi

Vad är det bästa med sjuksköterskeyrket?

– En av de bästa delarna är att jag får vara en del i mina patienters tillfrisknande. Att varje dag känna att jag kan hjälpa någon på det ena eller andra sättet, till exempel att bedöma och behandla sår eller att skapa en trygg miljö för patienterna utefter deras behov. En annan del är att få jobba i team med så många andra duktiga yrkesprofessioner som undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder.

– Det är väldigt berikande att se när ett gemensamt uppsatt mål uppfylls och patienten kan åka hem frisk eller friskare. Jag har alltid trott på den enskilda människan och dess resurser, vilket i mitt yrke kan speglas i att jag försöker rikta rehabiliteringen och behandlingen utifrån patientens egna möjligheter och vilja. Det, i kombination med min kunskap, möjliggör för patienten att vara med och påverka sin behandling och sitt eget tillfrisknande.

Studentkommuni…
2022-12-20