Joakim jobbar som logoped på Karolinska Universitetssjukhuset

Joakim arbetar på logopedkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt kombinerar den kliniska tjänsten med doktorandstudier.

alumn

Hur ser en arbetsdag för en logoped ut?

– Till en början ser jag över vilka patienter jag har inbokade under dagen för att kunna göra en översiktsplanering. Därefter lämnar jag logopedkliniken och går ner till öron-, näsa- och halsmottagningen där jag en dag i veckan har gemensam mottagning på förmiddagen tillsammans med läkare. Vi träffar patienter med sväljsvårigheter eller dysfagi som det även kallas.

– Undersökningarna går ut på att vi tittar på hur sväljningen fungerar och ser ut ”inuti” halsen för att säkerställa att sväljningen är säker och att ingenting riskerar att hamna i luftvägarna. Detta görs genom att en kamera förs in genom näsan på patienten så att vi kan filma och se hur sväljningen ser ut när patienten dricker och äter.

– Sen träffar jag öppenvårdspatienter som kommer till logopedkliniken för att de fått en talpåverkan till följd av exempelvis neurologiska sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom eller multipel skleros. Dessa besök kan innefatta allt ifrån utredning i diagnostiskt syfte till behandling av tal- och röstproblematik, rådgivning kring kommunikation i vardagen (både till patienter och anhöriga) eller utprovning av olika tekniska kommunikationshjälpmedel. Vid slutet av dagen bränner jag av de journaler som inte hunnits med under dagen innan hemgång.

Studentkommuni…
2022-12-20