Joanna jobbar som underläkare

Joanna Ekström tog examen från läkarprogrammet 2014. Idag arbetar hon som underläkare på en geriatrisk klinik.

Joanna Ekström, alumn, medicine programme

Beskriv en vanlig dag som underläkare

– Jag kommer till jobbet runt klockan åtta och läser igenom journalanteckningar från föregående kväll och natt och sedan bedömer jag labbsvar. Sedan brukar jag gå och träffa patienterna en liten stund för att se hur de mår. Efter det gör jag ronden med sjuksköterskorna, där vi går igenom varje patient och gör till exempel medicinändringar eller lägger upp en behandlingsplan.

– Vissa dagar har vi storrond med sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna, sjukgymnasterna och undersköterskorna. Det gör att man kan få en bättre uppfattning om hur patienten mår allmänt, inte bara medicinskt. Efter ronden träffar jag patienterna igen, går igenom planen och undersöker patienten. Resten av dagen varierar, men ibland har många patienter åkt hem och jag måste diktera slutanteckningar, ibland ringer jag till olika konsulter. Andra gånger måste jag skriva in nya patienter som kommer under eftermiddagen. Så kan en vanlig dag se ut när jag jobbar dagtid.

Studentkommuni…
2022-12-20