Karolinska Institutets digitala examensceremonier, 4-5 juni, 2020

Välkommen till de digitala examensceremonierna! Här kan du titta på ceremonierna i efterhand.

Examen
Examensceremoni.

#KIgrad20

Teknisk information

Bäst följer du sändningen på en dator och ju större skärm desto trevligare! Det är tyvärr inte mobilanpassat. Helst använder du webbläsare Google Chrome för att det ska bli så bra som möjligt. Upplever du problem eller har du frågor chatta med oss här: www.inadra.se/support 

Arbetsterapeuter, audionomer, fysioterapeuter, logopeder, biomedicinska analytiker

Global Master's programmes: Molecular Techniques in Life Science, Bioentrepreneurship, Biomedicine, Toxicology, Health Informatics, Nutrition Science, Public Health Sciences, Health economics, policy and management and Global Health

Psykologer, tandhygienister och tandläkare

Sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och optiker

Biomedicinare och läkare

Program examensceremoni, kl. 13.00, 4 juni

Graduation Ceremony for Global Master's Programmes, 3 pm CET, 4 June

Program examensceremoni, kl. 10.00, 5 juni

Program examensceremoni, kl. 13.00, 5 juni

Program examensceremoni, kl. 15.00, 5 juni