KI:s utbildningar medfinansieras av Europeiska unionen

Sverige har beviljats medel från en återhämtningsfond för corona. Medlen kommer bland annat att användas till att utöka utbildningsplatserna under 2021-2026.

Finansieras av EU
Medfinansieras av EU Foto: EU emblem, Europeiska unionen
S
Studentkommuni…
2022-08-22