Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på s.k. "Prolonged Exposure" för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Sad man on bench
Foto: Inzmam Khan via Unsplash.com

Om kursen

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Observera: Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri i Region Stockholm.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har avlagd psykologexamen, socionomexamen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Mål och syfte

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om  evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Mer information om Kognitiv beteendeterapi vid trauma finns i kursplanen.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Jättebra kurs! Tveka inte att ta upp fall du sitter med för att få hjälp med infallsvinklar från kompetenta kollegor."

"Gå den! Superintressant. Öppnat mina ögon för ett vanligt, KBT-effektivt område."

"Bra bredd och kompetenta föreläsare, ALLA verksamma borde gå kursen. Mycket bra kring bedömning, olika metoder."

Upplägg

Kursen inleds med en heldag med forskning och evidensbaserade behandlingar vid PTSD, diagnostisering av PTSD med övningar på CAPS 5. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom Narrative Exposure Therapy transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, TF-KBT för barn och ungdomar, neurokognitiva aspekter samt eget omhändertagande för terapeuter.

Kursen avslutas med examination samt diskussion och reflektion kring kursens innehåll och planering för fortsatt egen utveckling inom området.

Tid & plats

De tio lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på 8 måndagar och två tisdagar.

Kursdatumen under 2023 är: 6/2, 13-14/2 och 20-21/2, 6/3, 27/3, 10/4, 24/4, 15/5.

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

För övriga utanför verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm utgår en kostnad på 15 900 SEK, exkl. moms.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Wilma Cederberg på e-post: wilma.cederberg@ki.se

Anmälan

Anmäl dig till KBT vid trauma. 

Ansvarig Institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Kontakt

Mer information om kursens innehåll:

Vid administrativa frågor:

Lina Collsiöö

Administratör
Michelle Azorbo
2022-10-24