Kommer det här på tentan?

Björn Liljeqvist föreläser om studieteknik - här får du hans bästa tips samt kan titta på hans filmade föreläsningar om hur du når större framgång till mindre besvär i dina studier.

Tips för bättre studieteknik

Gör det lätt att komma igång

Du måste inte plugga i timmar. Tricket
är att plugga ofta, inte länge. Stora, tunga uppgifter gör bara att du skjuter upp och så blir det aldrig gjort. Jobba i korta studiepass, där du ägnar dig åt en avgränsad uppgift. Skapa enkla rutiner så att det inte krävs så mycket viljestyrka varje dag. Du kan t.ex. ha vissa platser dit du går för att få studiero snarare än att sitta vid datorn hemma och tro att du ska plugga.

Kolla i förväg

Sätt i system att ta reda på vad ni kommer läsa och gå igenom längre fram. Vad kommer du lära dig nästa vecka? I morgon? Effekten blir att du börjar känna igen saker på föreläsningarna. Det är redan lite bekant när det blir dags att lära sig något på djupet. Skumma av kommande bokkapitel och ladda ner kursplanerna tidigt. Ta hjälp. Tänk: ”Det gör inget om jag inte fattar allt nu. Jag kommer att förstå senare.”

Sammanfatta för att förstå

Stanna upp då och då och återberätta för dig själv eller en kompis vad det är du läser eller vad föreläsningarna handlar om. När du sammanfattar skiljer du det viktigaste från resten. Nöj dig inte med ”det känns som om jag fattar”. Den känslan kan luras. Det är när du måste formulera dig i egna ord som du verkligen förstår vad det är du läser. Då märker du också vad som är oklart.

Använd verktyg

Det finns hjälpmedel för nästan allt. Hänger du för mycket på Facebook? Blockera störande webbsidor bestämda tider med Cold Turkey eller LeechBlock. ”Don't break the chain!”-appar hjälper dig att hålla igång dag efter dag. Svårt att göra en sak i taget? Sätt ett larm på 20 minuter, och jobba fokuserat tills det ringer. Focusbooster och liknande ”Pomodoro”-program gör samma sak digitalt. Ont om tid? Skaffa en kalender och planera dina veckor. Tråkigt på lektionerna? Ha en penna i handen och skriv ner små frågor då och då.

Associera för att minnas

Använd din fantasi när du ska minnas något. Främmande ord och termer? Vad låter de som? Påminner de dig om något? Plocka fram minnesbilder av saker du sett, läst och upplevt och väv samman dem med det du ska lära dig. Hitta på små ledtrådar som kopplar nya saker till sådant du redan kan. Överdriv! Använd humor, färger och historier.

Repetera rätt

Förhör dig själv, testa dig själv, regelbundet. Det räcker inte att bara kolla igenom allt en gång till, då glömmer du i alla fall. Vänta inte för länge: du börjar glömma redan en kort stund efter en föreläsning eller ett läspass. Repetera då, så minns du till nästa dag. Ta hjälp av en studiedagbok eller program som Anki och Memrise. Dessa låter dig skapa eller ladda ner minneslappar i olika ämnen. Programmen har inbyggt stöd för ”spaced repetition system”. Då repeterar du inte mer än just det du behöver. Samtidigt skapar du en daglig rutin av att lära nytt och förhöra gammalt.

Text: Björn Liljeqvist

Inspirerande filmer i studieteknik

Björn Liljeqvist

Ta del av Björn Liljeqvists inspirerande filmer om hur du når större framgång till mindre besvär i dina studier.

Ta tillfället i akt att förbättra din studieteknik!

(Logga in med ditt KI-id för att ta del av filmerna.)

 1. Introduktion
  Vad är studieteknik? Hur gör man för att lära sig mer på begränsad tid?
  Filmserien om studieteknik inleds med denna översiktliga sammanfattning. Bland de teman som tas upp finns tekniker för inlärning av olika sorters kunskap, lästeknik och metoder för att skapa bra studievanor och använda tiden effektivt.
   
 2. Före Medan Efter. Tre typer av studiepass
  Före: Överblick, framförhållning och planering.
  Medan: Aktiv inlärning, att ta till sig ny kunskap på djupet.
  Efter: Repetition och reflektion, att se till att det man lär sig stannar kvar.
  De flesta studietekniker kan sägas höra hemma i någon av dessa grupper.
   
 3. Hur man läser kurslitteratur
  Facklitteratur är inte som skönlitteratur. Vi behöver läsa kursböcker i flera steg. Först bekantar vi oss med boken, sedan går vi på djupet och tar till oss den relevanta informationen. Ett flertal knep och tekniker kan hjälpa oss med kurslitteraturen.
   
 4. Ensam Hemma
  När man är ”utlämnad åt sig själv” och ska plugga på egen hand, på distans och i sitt hem - hur gör man då för att det ska bli något gjort?
   
 5. Bygga vanor: Verktyg och andra tips
  Regelbundenhet är en styrka när man pluggar. Hur skapar man nya vanor? Det är bra att ta hjälp av något för att förbättra sina studierutiner.
   
 6. Minnesteknikens grunder
  Det finns många välkända tekniker för att öka sin minneskapacitet. Detta är förstås mycket användbart när vi studerar. Principen är att ta hjälp av sådant vi har lätt att komma ihåg, för att minnas det som är mer abstrakt och svårt att minnas. Konkretisera och associera!