Skip to main content

Koordinering av rehabprocessen 7,5 hp

Woman in subway
Photo: Eutah Mizushima

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Beskrivning av kursen

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten.

I kursen ingår bland annat:
• Funktionen som rehabkoordinator
• Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
• Teori - begrepp inom socialförsäkringen
• Sjukskrivningsprocessen
• Teamarbete i arbetsförmågebedömning
• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
• Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Frågor?

 

Projektkoordinator

Susanna Sjunneryd

Telefon:08-524 864 32

Enhet:Uppdragsutbildning

Institution:Universitetsförvaltningen (UF), UF

E-post:susanna.sjunneryd@ki.se