Skip to main content

Koordinering av rehabprocessen, 7,5 hp

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Woman in subway

Beskrivning av kursen

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten. 


I kursen ingår bland annat:
• Funktionen som rehabkoordinator
• Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
• Teori - begrepp inom socialförsäkringen
• Sjukskrivningsprocessen
• Teamarbete i arbetsförmågebedömning
• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
• Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Utbildningen har givits ett 40-tal gånger av Karolinska Institutet, alltid med mycket bra omdömen. 

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Tid och plats

Kursen inleds och startar den 24 augusti 2020 på webbplattformen Canvas. Det är sedan kursträffar som sker i Stockholm den 23-24 september, 21-22 oktober och en avslutande kursträff den 19 november 2020. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via vår webbplattform Canvas. Kurslokal meddelas senare.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här

Frågor?

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator