Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen (7,5 hp)

Kursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper om koordinering och samordning av sjukskrivning- och rehabprocessen i din funktion på t.ex. en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning. Kursen hette tidigare Koordinering av rehabprocessen.

Meeting
Foto: Getty Images.

Beskrivning av kursen

Kursen behandlar din roll som koordinator i rehabiliteringsprocessen gentemot den sjukskrivna och övriga parter såsom arbetsgivaren och andra medicinska resurser, fackliga representanter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Dessutom ger kursen en övergripande orientering i aktuella juridiska delar som rör socialförsäkringen och arbetsrätten. 

I kursen ingår bland annat:
• Funktionen som rehabkoordinator
• Socialförsäkringen ur ett historiskt och samhällsperspektiv
• Teori - begrepp inom socialförsäkringen
• Sjukskrivningsprocessen
• Teamarbete i arbetsförmågebedömning
• Arbetsrätt - förhållningssätt, lagar, sekretess och tystnadsplikt
• Arbetssätt och metoder för återgång i arbete

Utbildningen har givits ett 40-tal gånger av Karolinska Institutet, alltid med mycket bra omdömen.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen vänder sig till dig som arbetar med koordinering av rehabärenden. T.ex. på en vårdcentral, företagshälsovård eller på en HR-avdelning.

Tid och plats

Kursen startar den 21 augusti 2023 med tillgång till webbplattformen Canvas för start av självstudier fram till första kursträff.

Det är sedan tre obligatoriska kursträffar som sker i Stockholm den 27-28 september, 25-26 oktober och en avslutande kursträff den 30e november 2023. Mellan kursträffarna sker självstudier och inlämningsuppgifter.

Kursupplägg

Kursen genomförs via vår webbplattform Canvas med obligatoriska fysiska kursträffar i Stockholm. Kursen inleds med inläsning av teori och inlämningsuppgifter, därefter sker tre obligatoriska kurstillfällen i Stockholm. Mellan kursträffar sker självstudier och inlämningsuppgifter. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella studier. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 90% deltagande för att få godkänt kursbevis.

Pris

14 500 SEK (exkl. moms). Kurslitteratur ingår inte. Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. 

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här till Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen.

Frågor?

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2023-03-03