Kopia av tidigare utfärdat examensbevis

Om du behöver en kopia av ett tidigare utfärdat examensbevis vänligen kontakta arkivet.

Ange namn, personnummer, vilken examen det gäller samt datum för utfärdande av examen.

Arkivet

E-post: arkivet@ki.se

Adress: Karolinska Institutet, 17177 Stockholm

Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

SP
Innehållsgranskare:
2021-12-21