Korta föreläsningar om precisionsmedicin

Vad är precisionsmedicin? Hur kommer införandet av precisionsmedicin att påverka den kliniska vardagen? Vad kommer precisionsmedicin att betyda för våra patienter?

Dessa frågor är högaktuella. Precisionsmedicin finns redan här och utvecklingen inom alla kliniska områden går rasande fort.

Dessa inspelade föreläsningar ska hjälpa dig att förstå vad precisionsmedicin är och vart utvecklingen går. Föreläsningarna vänder sig till dig som jobbar i vården eller studerar till ett vårdyrke. Du kan lyssna på föreläsningarna själv men bättre kan vara att göra det tillsammans med dina arbetskamrater och att ha tid för reflektion efteråt.

Denna webbaserade utbildning har kommit till genom ett initiativ från Life Science-kontorets samverkansgrupp för Hälsa och Life Science och dess gruppering med fokus på kompetensförsörjning. Utvecklingen har skett genom ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet och med stöd från Vinnova.

Kursinnehåll

  • Vad är precisionsmedicin - begrepp och allmän bakgrund
  • Precisionsmedicin vid barncancer
  • CAR T-celler
  • Komplexa sjukdomar - psykiatriska sjukdomar
  • Komplexa sjukdomar - folksjukdomar och multifaktoriella sjukdomar
  • Sällsynta sjukdomar
  • Farmakogenomik
  • Bildanalys och AI
  • Framtidens precisionsmedicin

Kursen lanseras i oktober 2022. Den kommer att vara helt webbaserad, man startar kursen när man vill och går den i sin egen takt.

Mer information om kursen och länk till anmälan kommer på denna sida.