Skip to main content

Kunskapsprov för fysioterapeuter

Karolinska Institutet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att anordna kunskapsprov för fysioterapeuter med utbildning från länder i och utanför EU/EES. Kunskapsprovet är ett steg i ansökan om svensk legitimation. Du anmäler dig till kunskapsprovet efter du har fått din utbildning granskad av Socialstyrelsen och du har fått ett beslut från Socialstyrelsen.

Mer information om hela systemet för ansökan om legitimation för fysioterapeuter finns på Socialstyrelsens webbplats.

Detta kunskapsprov motsvarar det som tidigare kallades "TEUS". Observera att från och 1 juli 2020 kommer Karolinska Institutet inte att anordna kunskapsprov för fysioterapeuter. Mer information om var du kan göra kunskapsprov efter 1 juli 2020 hittar du på Socialstyrelsens hemsida.

Om kunskapsprovet

Provet består av en teoretisk del och en praktisk del. Provet är på svenska.

Informationshäfte om kunskapsprovet för fysioterapeuter

Här kan du läsa Socialstyrelsens regler och riktlinjer för kunskapsproven.

Nästa provtillfälle

Provet är upplagt enligt nedanstående tabell under 2020. 

Sista ansökningsdag Teoretiskt delprov 1, startar Teoretiskt delprov 2, muntligt Praktiskt delprov
20 januari 2020 7 februari 2020 17 mars 2020 18 mars 2020

Observera att det krävs ett beslut från Socialstyrelsen (se Socialstyrelsens webbplats) för att kunna delta i kunskapsprovet.

Anmälan och bekräftelse

Anmälan görs här. 

Bekräftelse på anmälan med närmare uppgifter om tider, platser och lokaler etc. sänds ut i god tid innan provet.  

Kontakt

Vid frågor kontakta kunskapsprov@ki.se.

Observera att det finns även en kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Du kan läsa mer om den utbildningen här.