Kurs i bedömning av gångfunktion för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Denna tvådagarskurs ger möjlighet till lärande avseende bedömning av gång- och förflyttningsfunktion utifrån olika funktionsnedsättningars specifika påverkan. Det ger också kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag. Kursen erbjuds som skräddarsydd utbildning, vilket innebär att kursupplägg och omfattning kan anpassas efter organisationens behov och önskemål.

Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap rörande bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning. Kursen ger möjlighet till lärande avseende olika funktionsnedsättningars specifika påverkan på rörelse och gång. Det ger även kunskaper i att kunna motivera behandlingsförslag på nivåerna kroppsfunktion, aktivitet och delaktighet.

Målet är även att öka deltagarens självständighet i bedömning av patienters behov av relevanta behandlingsinsatser.

Ur kursinnehållet

  • faktaföreläsningar om funktionsnedsättning
  • genomgång av ändamålsenlig litteratur
  • biomekaniska principer
  • tre-dimensionell rörelse- och gånganalys
  • visuell observation av gång

Kursupplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, självstudier och grupparbete. Innehåll och format kan modifieras efter olika uppdragsgivares behov och önskemål. 

Målgrupp och behörighet

Utbildningen riktar sig till deltagare med minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, fysioterapeut-, läkar-, eller ortopedingenjörs-examen.

Kursansvariga lärare

Lärarna för denna utbildning har sin bas i Motoriklab med tillgång till ett tre-dimensionellt rörelseanalyssystem, vilket skapar möjlighet att med ett objektivt instrument som grund överföra bedömningskriterier som är relevanta för deltagaren i den kliniska vardagen. Undervisande lärare är aktiva både i kliniskt arbete och i forskning kring personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag.

Susanna Sjunneryd

Projektledare

Vid frågor om kursens innehåll:

Åsa Bartonek

Kursledare, leg fysioterapeut, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och verksam vid Motoriklab, Karolinska universitetssjukhuset