Kursdeltagare berättar om Cannabis - förekomst, skador och behandling

Uppdragsutbildningen Cannabis - förekomst, skador och behandling ger en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Nyfiken på vad utbildningen kan innebära för dig? Träffa en tidigare kursdeltagare!

Rickard Hellfors
Rickard Hellfors, familjebehandlare, Eskilstuna kommun. Foto: N/A

Rickard Hellfors, familjebehandlare, Eskilstuna kommun

Vad var det som fick dig intresserad av den här utbildningen?

Jag har tidigare deltagit i kurser vid KI och kurserna har alltid hållit hög kvalitet. Denna utbildning var väldigt relevant för mitt yrkesområde då jag arbetar inom Socialtjänsten på en så kallad "mini-Maria mottagning". Beskrivningen på kursen var i linje med vår ambition om att erbjuda kommunens invånare stödinsatser som bygger på relevant och aktuell forskning. 

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

Ja, definitivt.  Min uppfattning är att utbildningen är relevant för en bred målgrupp och erbjuder goda förutsättningar för den som önskar skapa sig en övergripande och aktuell uppfattning om cannabisproblematiken. Den ger även vägledning för den som är intresserad av ytterligare fördjupningar. 

Har du haft eller kommer du ha användning för det du lärt dig?

Ja. Jag ser stor nytta och nödvändighet med kontinuerlig utbildning inom ämnesområdet. Delmoment som metoder för behandling, drogtest/screening samt statistiska mätningar av förekomst/användning svarar väl emot dessa behov.

Mer information

Nadja Saltell

Projektsamordnare
Michelle Azorbo
2023-02-03