Kurskatalog läkarprogrammets SVK VT20

Termin 10 (7,5 hp)


Akutsjukvårdskurser 

Området Akutsjukvård är en viktig del av läkarutbildningen vid KI. En ökande tendens till klinisk subspecialisering som sker vid många sjukhus ställer allt högre krav på att vi säkrar en god kompetens inom akutsjukvård redan under grundutbildningen parallellt med att säkra tillgång på jourkompetenta läkare. Därför har programnämnden beslutat att alla studenter från och med VT19 ska läsa fördjupning till alla kliniska teman med fokus på akutsjukvård på termin 10.

Fördjupningskurserna inom läkarprogrammet på termin 10 ska fördjupa kunskaper inom akutsjukvård som förberedelse för ledarskap på akutmottagning samt i viss mån i prehospital miljö och i katastrofsituation. 

Kursbenämning, kurskod, anmälningskod:

Termin 11 (2 x 7,5 hp)

Period 1

Period 2


Utbytesstudier:

Du som ska genomföra utbytesstudier använder "Annan kurs" som förstahandsval för att ange det utbyte som du sökt eller antagits till, därefter rankar du de kurser som du skulle vilja gå om utbytet av någon anledning inte blir av.

Termin 11 X (3hp)


Dessa kurser är för de studenter som gör en utbytesperiod på termin 11 som inte motsvarar hela de två SVK-periodernas 15 hp.

  • Sexualmedicin (2LK040). Kvällskurs som löper under terminens första halva (färdig före IST).
  • En jämförelse av hälso- och sjukvårdsystem (2LK150). Detta är en distanskurs som går under de sista 10 veckorna på terminen, det vill säga parallellt med den tid du gör ditt utbyte. Kursen kräver tillgång till dator för webbaserad undervisning. Undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning kvällstid förekommer.

Om ni behöver mer än 3 hp för att komplettera utbytet kan Mänskliga rättigheter på period 1 (7,5hp) eventuellt vara en möjlighet. Kontakta kursledningen för att planera för detta i så fall.