Kursledaren berättar mer om Motiverande ledarskap

Vad kommer du som deltagare få ut av uppdragsutbildningen Motiverande ledarskap? Kursledaren Maria Beckman berättar mer.

Maria Beckman
Maria Beckman

Maria Beckman, kursansvarig, med dr, leg psykolog

Vad är det viktigaste som deltagarna kan få ut av kursen?

Kursen ger praktiska färdigheter i att som ledare påverka sina medarbetares beteenden. Deltagarna får en sammanfattande genomgång av forskningsläget inom ledarskap, men kursen utgörs till största del av aktiv träning i de båda metoderna Motivational Interviewing (MI) och Organizational Behavior Management (OBM).

Vad är det viktigaste som organisationen som helhet kan få ut av att deras medarbetare går kursen?

Kursen tränar ledare att på ett effektivt sätt styra sina medarbetare mot önskvärda beteenden.

Vad är unikt med kursen?

Kombinationen av de två evidensbaserade metoderna OBM och MI är unikt. Målet är att lära sig färdigheten att styra positivt.

OBM är i korthet en tillämpning av inlärningspsykologins beteendeanalys på organisationer, eller ett sätt att förstå hur beteenden – både positiva och negativa – uppkommer och vidmakthålls inom en organisation. Under kursen arbetar vi aktivt med hur man som ledare har möjlighet att påverka sina medarbetares beteenden i önskad riktning.

MI är en strukturerad samtalsmetod som syftar till att öka delaktighet och motivation. Samtalet är vår primära kommunikationskanal och det är viktigt för arbetsledare att förstå hur medarbetare påverkas av både vad och hur något sägs. Kursen ger tillfälle till träning med kodningsbaserad handledning i metoden. Deltagarna arbetar genomgående utifrån egna exempel, och får på så sätt möjlighet till både förståelse och utveckling utifrån sin egen arbetsvardag.

Om Motiverande ledarskap (7,5 hp)

Motiverande ledarskap är en ledarskapsmodell baserad på samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM). Kursen fokuserar på ledarfärdigheterna initiera, facilitera och utvärdera utveckling/förändring, både hos enskilda medarbetare och inom organisationen i stort. 

För mer information, kontakta:

Christina Bäckman

Projektkoordinator
Michelle Azorbo
2022-10-20