Barn och trauma HT22

Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen brukar ges en gång per år.

Beskrivning av kursen

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Kursplanen

Mer information finns i kursplanen för Barn och trauma.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge en fördjupad bild av, kunskapsläget vad gäller barn, unga och traumatiska påfrestningar med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Ur kursinnehållet

  • Grundläggande psykotraumatologi
  • Trauma och anknytning
  • Bedömning och diagnostik vid traumatillstånd
  • Akuta interventioner, stöd och specialiserad behandling
  • Flyktingskap och krigsupplevelser
  • Traumatisk förlust och sorg

Kursupplägg

Kursen genomförs under en termin med 6 heldagar med föreläsningar och seminarier fördelade på tre olika veckor (2+3+1 dagar). Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt med webbaserat stöd.

Kursledare

Kjerstin Almqvist, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, Professor i psykologi vid Karlstad universitet, forskningsledare vid Centrum för klinisk forskning Region Värmland.

Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen, Stockholm.

Björn Tingberg, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.dr., magisterexamen i pedagogik.

Målgruppp

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande.

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området:
Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.

Förkunskaper

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Tid och plats

Kursen ges hösten 2022 under följande datum: 12 och 13 september, 12, 13 och 14 oktober och 5 december.

Undervisningen sker främst vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna eller Flemingsberg. En kursdag kommer hållas vid Ericastiftelsen, Stockholm.

Sagt om kursen

"Otroligt bra föreläsare!"

"Jag tycker samtliga föreläsningar var mycket givande och de tre huvudlärarnas inställning och framtoning har varit trevlig och utforskande."

"Allt var mycket givande!"

Kursen är mycket omtyckt med genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,6 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Pris

17 700 kr exkl. moms.

För- och eftermiddagskaffe ingår och även kursens huvudbok:
Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 17 700 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 25
Antal kursdagar: 6

Om uppdragsutbildning