Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi HT22

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framför allt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Kursens mål

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de grundläggande behörighetskraven för psykoterapeutprogrammet uppfylls.

Kursupplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart under tre terminer. Undervisningen innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier. Psykoterapi under handledning genomförs under hela utbildningen inom kognitiv beteendeterapi. De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, gruppövningar och fallseminarier. All studentaktiv undervisning är obligatorisk. Kunskapskontroll sker genom skriftliga examinationer samt genom praktisk tillämpning.

Kursen innehåller

  • Psykoterapeutiska kompetenser
  • Grundläggande psykologi
  • Psykiatrisk diagnostik
  • Juridik och etik
  • KBT-teori och -metod
  • KBT under handledning
  • Forskning och klinisk utvärdering
  • Fördjupningsarbete
  • Orientering i andra psykoterapiformer

Kursplan

Kursplan för Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till personal anställda inom psykiatrisk verksamhet och har förtur till utbildningen gentemot deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt utbildning och arbetslivserfarenhet (minst två år) inom ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp i ämnen som psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. För att vara behörig krävs också att du under utbildningen arbetar minst halvtid inom ett människovårdande yrke.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Tid och plats

Kursstart är 29 augusti 2022. Teoretisk undervisning sker på måndagar vid Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning, Liljeholmstorget 7. Handledning och patientarbete sker på eftermiddag/kväll. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på en, av utbildningsgivaren anlitad vårdcentral i Stockholmsområdet.

Pris

Kursen är avgiftsfri för anställda inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm. Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för övriga utanför verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm utgår en kostnad på 139 000 kr, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta:
Kristoffer Mörtsjö, Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: Kristoffer.mortsjo@ki.se

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Rikard Sunnhed, kursansvarig
E-post: rikard.sunnhed@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj senast 23 juni 2022. Ifylld meritportfölj skickar du tillsammans med de handlingar du vill åberopa i ett (1) dokument till lina.collsioo@ki.se.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 139 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 45 hp
Max antal deltagare: 12

Meritportfölj - Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi

Om uppdragsutbildning