Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård HT22-VT23

Denna kurs ger specialistutbildade sjuksköterskor en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad, och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården. Kursen vänder sig till specialistsjuksköterska eller motsvarande inom barnsjukvård.

Syfte och mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad vid vård av sjuka barn och ungdomar, från neonatalperioden till ungdomsåren, samt kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kursen bygger på de kunskaper studenterna tidigare förvärvat i studier inom pediatrisk vård och av klinisk erfarenhet inom sin subspecialitet. Stor vikt kommer att läggas på kvalitetsutveckling och förbättringskunskap. Under kursen kommer ett kvalitetsutvecklingsarbete inom den egna verksamheten att genomföras.

Ur kursinnehållet

Moment 1: Evidensbaserad pediatrisk vård och omvårdnad, (6 hp)
Behandlar pediatriska akuta och kroniska sjukdomstillstånd från neonatalperioden till ungdomsåren. Förmåga att undervisa och handleda, både inom och utanför det interprofessionella teamet tränas. Ett kvalitetsutvecklingsprojekt utgående från ett förbättringsbehov inom det egna specialistområdet påbörjas under hösten och löper över hela kursen.

Moment 2: Vårdpedagogik och kvalitetsutveckling, (9 hp)
Behandlar pedagogik, stöd till egenvård, samtal och bemötande av barn, ungdom och familj, samt handledning. Betydelsen av interprofessionell samverkan i team belyses. Implementering av evidensbaserad vård och omvårdnad belyses och kvalitetsutvecklingsprojektet färdigställs.

Kursplan

Kursplan för Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård.

Kursledning

Inger Kull, Professor i vårdvetenskap, forskning, utveckling och utbildning (FoUU)-ledare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, specialistsjuksköterska.

Anna Lindholm Olinder, Docent i vårdvetenskap, universitetssjuksköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset, specialistsjuksköterska inom pediatrik och diabetes.

Ann Ottosson, MSc, verksamhetsutvecklare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Kursupplägg

Kursen går på kvartsfart under två terminer. Vi träffas två dagar i månaden på Karolinska Institutet, Södersjukhuset. Undervisningen utgår från ett problemorienterat synsätt där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

För egna studier och arbete i grupp används den webbaserade lärplattformen Canvas. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar, litteraturgranskningar, seminarier, studiebesök, (enskilt och i grupp).

Varför ska du gå kursen?

Du kommer få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren. Du kommer att kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården. Som arbetsgivare kommer du att få mer kompetent personal, som kan bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Målgrupp och behörighet

Specialistsjuksköterska inom pediatrisk vård eller motsvarande.

Kursstart

1 september 2022.

Övriga kursdagar under hösten 2022:
- 2, 29, 30 september, 27 & 28 oktober
- 24 & 25 november.

Vårens datum kommer i samband med kallelsen.

Plats

Lokaler på Karolinska Institutet, Södersjukhuset.

Pris

20 000 kr exkl. moms. Kurslitteratur ingår ej i priset.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Inger Kull, kursansvarig
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
E-post: inger.kull@ki.se

Vid administrativa frågor:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: ulla.finati@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 20 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp
Max antal deltagare: 20