Evidensbaserad psykiatri, för Eskilstuna/Strängnäs HT22

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med människor som lider av psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder. Två av kursdagarna ges fysiskt och tre kursdagar ges digitalt via Zoom.

Syfte och mål

Kursen syftar till att bidra till kunskap om psykisk sjukdom och hur psykisk sjukdom upplevs av individen själv och närstående. Dessutom syftar kursen till att deltagarna ska utveckla praktiska färdigheter att kunna uppmärksamma försämring av psykiskt mående, stödja att klienten får adekvat vård och att dennes autonomi stärks.

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna

Kunskap och förståelse:

  • Förstå och ha kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder, neurovetenskapliga aspekter av detta och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen av specifika psykiatriska tillstånd.
  • Förstå och ha kunskap kring beroendelära, hjärnans belöningssystem och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen vid missbruk/beroende.
  • Kunna redogöra för och förstå hur man med ny kunskap kan arbeta med en evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling.
  • Ha god kännedom om det samspel som krävs mellan olika huvudmän för att arbeta inom integrerad psykiatri med patienter som både missbrukar och har en psykisk sjukdom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Ha kunskap om patienters och närståendes perspektiv på psykisk sjukdom och behandling.

Färdighet och förmåga:

  • Bidra till effektivare samverkan mellan olika aktörer kring personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.
  • Förstå och kunna stödja evidensbaserade psykosociala och farmakologiska behandlingar vid psykisk sjukdom.
  • Vara insatt i den aktuella forskningen inom området.

Kursplan

Kursplan för evidensbasered psykiatri.

Kursupplägg

Kursen ges i blandad form genom inspelade föreläsningar, övningar och litteratur via den webbaserade lärplattformen Canvas. Två av kursträffarna sker fysiskt och tre kursträffar ges digitalt där föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar varvas online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Genomförda test, examinerande grupparbeten med godkänt resultat samt deltagande vid obligatorisk undervisning krävs för att få godkänt betyg.

Datum

Introduktion 30 min digitalt, 19 september.

Kursträffar under hösten 2022, kl. 09.00 – 16.00:
3 oktober - fysiskt
17 oktober - digitalt
7 november - digitalt
21 november - digitalt
5 december - fysiskt

Plats

Fysiska kursdagar – Elite Stadshotell Eskilstuna, inklusive fika

Digitala kursdagar – via Zoom

Kursledning

”Välkommen till en innehållsrik och kunskapshöjande kurs om psykisk ohälsa och dess påverkan på människor.”
Annika Lindgren, PhD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och examinator. Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Citat från tidigare deltagare

”Högt rekommenderat. Mycket bra kunskap!”

”Evidensen går som en röd tråd genom utbildningen”

”Lärorikt. Inblick inom ett område där inte så mycket kunskap fanns sen tidigare.”

”Lärt mig massor både lektion och litteratur”

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Annika Lindgren, kursansvarig
Centrum för psykiatriforskning
E-post: annika.lindgren.2@ki.se

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se

Vid frågor kring kursdagar och Zoom:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. 

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 32

Om uppdragsutbildning