Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik HT22

Karolinska Institutet erbjuder denna utbildning för dig som behöver fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletala skador och smärttillstånd.   Efter kursen kommer du kunna identifiera ett flertal anatomiska, muskuloskeletala strukturer med ultraljud. Du kommer även kunna diagnosticera några vanliga överbelastningsskador på ett säkrare sätt. Detta är en unik utbildning och den enda i sitt slag i ämnet som ger högskolepoäng.

Kursens mål

Kursen syftar till att deltagaren ska uppnå grundläggande kompetens inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt erhålla kunskap om de fysikaliska principer som ligger bakom ultraljud- och dopplertekniken. Dessutom kommer deltagaren att få god inblick i några avancerade undersöknings- och ultraljudsledda behandlingstekniker.

Kursplan

Kursplan för Grundläggande muskulskeletal ultraljudsdiagnostik.

Kursens målgrupp

Medicinskt utbildad personal som idag arbetar med muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, eller har för avsikt att använda ultraljudsdiagnostik i sitt dagliga arbete. Deltagare måste ha tillgång till ultraljudsutrustning under kursperioden då kursen innebär skanninguppgifter mellan kurstillfällena.

Kursupplägg

Kursen ges på halvfart över 20 veckor, varav 12 dagar är schemalagda på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Undervisningen sker med hjälp av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningtid vid de schemalagda kursträffarna.

Mellan kursträffarna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska och vetenskapliga övningsuppgifter där viss undervisning kommer att ske digitalt via Zoom.

Föreläsare

Marita Löfgren Harringe, leg. fysioterapeut, PhD i Idrottsmedicin, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin, mångårig erfarenhet av undervisning och handledning av vetenskapliga arbeten.

Niklas Norlén, leg. fysioterapeut, MSc. Specialist i fysisk aktivitet och Idrottsmedicin, examen i OMT, MDT och Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik (MSKUL). Lärare i MSKUL i OMT sektionen.

Kerstin Sunding, leg. biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi, PhD i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik, bred kunskap inom ultraljudsdiagnostik (hjärta, kärl, MSKUL).

Lotta Willberg, leg. läkare, specialist i ortopedisk kirurgi 2000, MD, PhD i Idrottsmedicin 2013, lång erfarenhet av MSKUL.

Maria Westin, leg. fysioterapeut, PhD i medicinsk vetenskap, specialist i fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment i muskuloskeletal ultraljudsskanning:

  • Grundläggande ultraljudsfysik
  • Maskinkunskap
  • Skanningsteknik
  • Utvärdering av strukturer: normala och sjukliga vävnader
  • Seminarier med patientfall
  • Workshops - nedre och övre extremitet
  • Granskning av vetenskapliga artiklar
  • Vetenskapligt projektarbete; en litteratursammanställning

Behörighet

Minst 150 hp inom vilka det helst ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller av Socialstyrelsen utfärdad legitimation inom hälso- och sjukvård. Alternativt minst 150 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Plats och datum

Digitalt upprop och introduktion den 1 september 2022.

Schemalagda kursträffar på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Kurstillfälle I: 21-23 september 2022
Kurstillfälle II: 20-21 oktober 2022
Kurstillfälle III: 24-25 november 2022
Kurstillfälle IV: 15-16 december 2022
Kurstillfälle V: 11-13 januari 2023

Digitala möten bestäms under kursens gång i samråd med deltagarna. Närmare information om kursen, kurslitteratur mm. skickas ut i god tid innan kursstart.

Pris

28 000 kr exkl. moms.

Citat från tidigare deltagare

”Kanske den bästa kurs jag gått. Har tillfört mycket som kommer att påverka mitt arbete framåt på ett avgörande och positivt sätt.”

”Föreläsarna har varit toppklass. Även inbjudna föreläsare var mycket bra. All scanning har varit väldigt lärorik”

”Hade aldrig scannat innan denna kurs, men känner mig nu trygg med att hitta de strukturer som kursen gick igenom.”

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 28 000 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp
Max antal deltagare: 30

Om uppdragsutbildning