Handledning i klinisk psykologi HT22

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att genom handledningsmetodik tydliggöra handledningsuppdragen så att de blir funktionella med tydlig målsättning. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och som ska ge handledning på kliniskt arbete. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

I denna kurs får deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i att utföra handledning kring psykologiska frågeställningar och psykosocial behandling. Den ger kompetensutveckling i att tydligt och med professionalitet skapa bra handledningssituationer i verksamhet.

Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. De egna handledningsuppdragen utgör underlag för lärande i handledning på handledning, vilket är en viktig del av undervisningen.

Kursen bygger på att deltagarna övar i olika typer av studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna i hög grad att tillgodogöra sig via webbaserad undervisning och egna litteraturstudier men undervisning kommer också att ges via föreläsningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation.

Behörighet

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling.

Kursens mål

Att ge färdigheter i handledningsmetodik, definiera mål och skapa ett fungerande handledingsklimat. Individuell handledning kommer att adresseras samt metodik för att genomföra konsultationsuppdrag och kollegial handledning.

Kursplan

Kursplan för Handledning i klinisk psykologi.

Kursupplägg

Kursen bygger på att deltagarna genom praktisk tillämpning får färdigheter i att handleda. De ska därför ha möjlighet att ha handledningsuppdrag under det år som kursen pågår. Det är en kurs med hög grad av studentaktivitet i form av seminarier och färdighetsträning.

Handledning på handledning i grupper om ca tre-fyra deltagare och en erfaren handledare sker regelbundet ca varannan vecka. Deltagarna får möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och sätta upp individuella utvecklingsmål.

Det kommer att vara ca 14 undervisningsdagar över två terminer med intervallet varannan vecka, där också handledning på handledning ingår.

Alla som handleder på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper kopplat till att handleda i olika kliniska sammanhang och situationer.

Kursansvarig

Åsa Spännargård, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och utbildad handledare och lärare i psykoterapi.

Möjlighet till påbyggnad med två kurser

Kursen lägger en grund för ytterligare två valbara kurser som ger respektive 15 hp. Med påbyggnad av en eller båda dessa kurser inom klinisk handledning får deltagarna en gedigen handledar- och lärarutbildning för att klara uppdrag både inom verksamheter
och i att handleda inom universitet och högskola.

Datum

Kursstart är 22 september 2022 då kursen startar i lärplattformen Canvas. Kursdagar kommer att vara på onsdagar med ett intervall på ca varannan vecka. Handledning på handledning sker inom ramen för kursdagarna.

Plats

Undervisningen sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm. Eventuellt även i andra lokaler inom Stockholms innerstad.

Pris

Kursen är avgiftsfri för anställda inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Vid mån av plats kan vi erbjuda plats på utbildningen för övriga utanför verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm för en kostnad på 26 500 SEK, exkl. moms.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Kristoffer Mörtsjö på Karolinska Institutet Uppdragsutbildning:
E-post: Kristoffer.mortsjo@ki.se

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Åsa Spännargård, kursledare
E-post: asa.spannargard@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö
E-post: lina.collsioo@ki.se

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Anmälan

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka in en komplett meritportfölj senast 30 augusti 2022. Ifylld meritportfölj skickar du tillsammans med de handlingar du vill åberopa i ett (1) dokument till lina.collsioo@ki.se.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO personal inom verksamhetsområde psykiatri har förtur till utbildningen. Vid mån av plats kan vi till en avgift erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför gruppen personal inom verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 26 500 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 15 hp
Max antal deltagare: 20

Meritportfölj - Handledning i klinisk psykologi

Om uppdragsutbildning