Kognitiv beteendeterapi vid trauma HT22

Detta är en utbildning i kognitiv beteendeterapi med fokus på Prolonged Exposure för posttraumatiskt stressyndrom. Den vänder sig till dig som är psykolog, socionom, läkare, psykoterapeut eller sjuksköterska samt har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med traumadrabbade patienter.

Om kursen

Kursen har startats för att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Posttraumatisk stress är ett vanligt besvär i Sverige, särskilt bland personer som upplevt trauma. I denna grupp uppskattas 20–30 % utveckla sådan grad av besvär att det kan diagnostiseras som PTSD. Särskilt drabbade verkar personer vara som drabbats av våld, övergrepp, krig och terror. Patientgrupper i behov av hjälp förväntas öka.

Kursen ger en introduktion i hur trauma kan utvecklas till PTSD samt en översikt av olika evidensbaserade psykologiska behandlingar. Fokus för kursen är metoden Prolonged Exposure (PE) som har stark vetenskaplig evidens. PE har utvecklats av Edna Foa som är professor i klinisk psykologi vid universitet i Pennsylvania och har arbetat och forskat kring PTSD för olika patientgrupper.

Kursupplägg

Kursen inleds med en heldag med forskning och evidensbaserade behandlingar vid PTSD, diagnostisering av PTSD med övningar på CAPS 5. Fyra heldagar kommer användas för att gå igenom metoden PE. Därefter följer ytterligare fyra heldagar med olika teman såsom Narrative Exposure Therapy transkulturella och globala aspekter av KBT för PTSD, TF-KBT för barn och ungdomar, neurokognitiva aspekter samt eget omhändertagande för terapeuter.

Kursen avslutas med examination samt diskussion och reflektion kring kursens innehåll och planering för fortsatt egen utveckling inom området.

Syfte och mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om evidensbaserade metoder för bemötande och behandling vid trauma och PTSD. Specifikt är målet att kursdeltagare ska lära sig behandlingsmodellen PE med tillräcklig kompetens för att bedriva effektiv behandling vid PTSD på egen hand. Ett ytterligare mål är en ökad kunskap om svårigheter som kan uppstå vid behandling av patienter med trauma, hur man kan lösa dessa samt hur behandlingen kan anpassas efter grupper med särskilda behov.

Kursplan

Kursplanen för Kognitiv beteendeterapi vid trauma 7,5 hp

Målgrupp

Deltagare med avlagd psykologexamen, socionom-examen, läkarexamen, psykoterapeutexamen eller sjuksköterskeexamen som har basutbildning i kognitiv beteendeterapi och arbetar med patientgruppen.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri i Region Stockholm.

För övriga utanför verksamhetsområde psykiatri i Region Stockholm utgår en kostnad på 15 900 SEK, exkl. moms.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. Personal inom verksamhetsområde psykiatrin i Region Stockholm har förtur till utbildningen gentemot deltagare från verksamhetsområde primärvård i Region Stockholm. Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför Region Stockholm.

Om du är osäker på om du tillhör den grupp som kan gå kursen kostnadsfritt så är du välkommen att kontakta Christina Bäckman på e-post: christina.backman@ki.se.

Litteratur

Foa, Edna B.; Hembree, Elizabeth A.; Rothbaum, Babara Olasov Rothbaum, Sheila A.M: Rauch, Kristoffer Petterso. Prolonged exposure terapeutmanual: Emotionell bearbetning vid ptsd (eller den nya upplagan av boken Prolonged Exposure, terapeut manual)

Möller N., Petrini I., Gustavsson (2017). Krig, tortyr och flykt: vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa av. Natur & Kultur.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms länssjukvårdsområde.

Datum

De tio lärarledda obligatoriska undervisningsdagarna (heldagar) sker huvudsakligen på åtta måndagar och två tisdagar.

Kursdatumen under 2022 är: 5/9, 12-13/9, 26-27/9 samt 10/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12.

Plats

Undervisningen sker huvudsakligen på Kompetenscentrum för psykoterapi, Liljeholmstorget 7, våning 6, hiss B, 117 63 Stockholm.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Shervin Shahnavaz, kursansvarig
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi
E-post: shervin.shahnavaz@ki.se

Vid administrativa frågor:
Lina Collsiöö, kursadministratör
Karolinska Institutet, Kompetenscentrum för psykoterapi
E-post: lina.collsioo@ki.se

Anmälan

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri eller primärvård samt personal från upphandlad enhet inom dessa områden har förtur gentemot deltagare utanför Region Stockholm.

Du behöver skicka in en meritportfölj. Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har basutbildning i KBT. Meritportfölj samt intyg, scannat i ett (1) dokument, skickas per e-post till lina.collsioo@ki.se.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 15 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 20
Antal kursdagar: 10

Meritportfölj - Kognitiv beteendeterapi vid trauma

Om uppdragsutbildning