Logopediska insatser vid trakeostomi HT22

Kursen är inriktad mot logopedisk bedömning och intervention hos trakeostomerade (+/- ventilatorbehandlade) patienter, med fokus på intensivvårdade patienter såväl som långvarigt ventilatorbehandlade/trakeostomerade patienter. Logopedisk bedömning och intervention inom denna patientgrupp med fokus på larynx-, farynx-, sväljningsfunktion samt röst och tal.

Om kursen

Kursen kommer att ge ökad kompetens inom trakeostomiområdet vilket är ett viktigt led i att bidra till förbättrat interprofessionellt teamarbete som är en nyckel till evidensbaserat omhändertagande av dessa patienter.

Kursupplägg

Kursen innehåller följande moment:

 • Kursintroduktion (via Zoom) samt genomgång av aktuella artiklar och trakeostomiresurser.
 • Självständiga studier.
 • Kursdagar i Stockholm.
 • Praktik i Stockholm. Du går bredvid en logopedkollega vid bedömning/intervention av en eller flera trakeostomerade patienter.
 • Muntlig och skriftlig presentation av egen trakeostomipatient inklusive åtgärd/rehabilitering, som del av examinationsuppgift.

Undervisningen kommer att ske på engelska och svenska och har både en teoretisk och praktisk inriktning.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 180 högskolepoäng från logopedprogrammet samt logopedlegitimation. Viss erfarenhet av arbete med trakeostomerade patienter rekommenderas.

Kursledare

Liza Bergström, PhD, leg. logoped, har jobbat internationellt i mer än 20 år och har lett flera utbildningar inom dysfagi och trakeostomi nationellt samt internationellt.

Liza forskar inom röst-, dysfagi- och trakeostomi, är en affilierade forskare vid Karolinska Institutet, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus och arbetar kliniskt på:

 • Danderyds Universitetssjukhus, specialiserad på dysfagi, trakeostomi åtgärd och rehabilitering
 • Remeo, Stockholm (en klinik för avancerad andningsvård och intensivvårdsnära rehabilitering).

Anna-Liisa Sutt, PhD, internationell expert inom talventilanvändning för kommunikation och urträning från ventilator.

Målgrupp

Logopeder som arbetar med trakeostomerade patienter från olika avdelningar, inom exempelvis:

 • intensivvård
 • post-intensivvård / intermediärvård, som neurologisk intermediärvård
 • öron-näs-hals patienter med trakeostomi pga. övre luftvägshinder / ofri luftväg
 • långvarigt ventilatorbehandlade/trakeostomerade patienter, till exempel med hemventilator.

Ur kursinnehållet

 • Orsaker till trakeostomi, komplikationer samt påverkan på anatomi och fysiologi i larynx och farynx.
 • Trakeostomi och dess påverkan på röst, tal, andning och sväljning vid olika förutsättningar avseende trakeostomi (med trakeostominäsa, talventil, propp och Leak speech).
 • Genomgång av internationella riktlinjer och evidensbaserade logopediska bedömningsprotokoll.
 • Grupparbete kring patientfall och logopediska insatser.
 • Fördjupad genomgång av respiratoriska parametrar och ventilatorparametrar.
 • Genomgång/diskussion av evidens för tidig logopedisk behandling av dessa patienter, inklusive intervention avseende larynx/farynxfunktion samt rehabilitering med talventil.

Datum

Kursstart 18 augusti 2022 (digitalt via Zoom).

Övriga kursdagar är: 25-26 augusti, 7-8 september (digitalt), 21-22 september, 6 oktober (digitalt) samt 16-17 oktober (hybrid).

Utöver kursdagarna kommer det även vara en dag med praktik under v. 38 eller 39.

Plats

Danderyds sjukhus; Remeo, Stockholm och digitalt på distans.

Pris

6 900 SEK, exkl. moms. Kurslitteratur ingår inte.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:
Liza Bergström kursledare
Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
E-post: liza.bergstrom@ki.se

Vid administrativa frågor:
Kristoffer Mörstjö, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Anmälan

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 6 900 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 7.5 hp
Max antal deltagare: 20