Omvårdnad av suicidnära personer HT22

Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om bemötande och vårdrelationens betydelse för att motverka förhöjd suicidrisk på kort och lång sikt. Du kommer även ha ökad kunskap och färdigheter av betydelse för suicidriskbedömning i samband med psykiatrisk vård.

Ur kursinnehållet

 • psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer
 • suicidprevention och suicidriskbedömning
 • bemötande och vårdrelationens betydelse
 • centrala begrepp och kunskapsstöd
 • relevanta författningar och lagstiftning
 • patient och närståendeperspektiv
 • stöd till personal och efterlevande vid suicid

Kursupplägg

Kursen är helt digital och ges via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. Det kommer vara tre digitala kursdagar där fokus är dialog och att lära av varandra. Som stöd för inlärning används inspelade föreläsningar, interaktiva övningar och gruppdiskussioner. Kursen examineras i form av ett förbättringsarbete inom psykiatrisk omvårdnad inom egen vald specialitet.

Datum

Kursdagar 14 oktober, 28 oktober och 18 november 2022.

Plats

Digitalt via Zoom.

Pris

11 700 kr exkl. moms. Litteratur ingår i priset.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård SLSO samt för anställda vid annan upphandlad enhet inom primärvård.

Vänligen notera att platserna fördelas i turordning som anmälan registrerats. SLSO-personal inom psykiatri samt personal från upphandlad psykiatrienhet har förtur gentemot personal från Primärvården.

 

Kursmål

Deltagaren ska efter avslutad kurs kunna

 • förklara centrala begrepp med relevans för psykiatrisk omvårdnad av suicidnära personer samt risk- och skyddsfaktorer
 • motivera psykiatrisk omvårdnad utifrån suicidprevention och krisstöd samt utifrån evidens och kunskapsstöd motivera behov av stöd och stödinsatser till personal och närstående efter suicid
 • redogöra för författningar, lagstiftning och styrdokument med relevans för området
 • identifiera den suicidnära personens behov och resurser samt planera psykiatriska omvårdnadsinsatser
 • genomföra suicidriskbedömning utifrån aktuella rekommendationer
 • upprätta och utvärdera omvårdnadsplaner med fokus på suicidprevention och krisstöd
 • identifiera behov av samverkan med närstående och andra aktuella aktörer
 • reflektera över psykiatrisk omvårdnad för suicidnära personer och deras närstående utifrån erfarenheter, vetenskaplig litteratur och kunskapsstöd
 • reflektera kring etiska dilemman som kan uppstå i omvårdnad av suicidnära personer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till legitimerade sjuksköterskor i psykiatrisk specialistvård som kommer i kontakt med personer som är suicidnära.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri.

I mån av plats erbjuds även anställda inom primärvården att delta.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet samt examen från sjuksköterskeprogram.

Mer information

Vid frågor om kursens innehåll:

Pernilla Omerov, kursansvarig
Karolinska Institutet
E-post: pernilla.omerov@ki.se

Vid frågor kring anmälan och Canvastillgång:
Nadja Saltell, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: nadja.saltell@ki.se

Vid frågor kring kursdagarna och Zoom:
Johanna Silén Eriksson, utbildningsadministratör
Centrum för psykiatriforskning
E-post: johanna.eriksson.2@ki.se

Anmälan 

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Kort om kursen

När: -
Pris: 11 700 kr
Sista anmälningsdagen:
Poäng: 4.5 hp
Max antal deltagare: 30

Om uppdragsutbildning